Карта - Австрия

Свят  > Европа > Австрия
Файл (2,056 x 1,427 Пиксел,  File Size : 1.1 MB,  Файлов формат : image/pjpeg)

205 x 142 Пиксел |  514 x 356 Пиксел |  1,028 x 713 Пиксел |  1,542 x 1,070 Пиксел |  2,056 x 1,427 Пиксел

Карта - Информация
А̀встрия, официално Репу̀блика А̀встрия (на немски: Republik Österreich или само Österreich ) е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011 населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийският стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватският, словенският и унгарският.

Площта на страната е 83,872km², а климатът е умереноконтинентален в ниските част и алпийски във високите части. Релефът е предимно планински, като едва 32% от територията на страната са под 500 метра надморска височина. Съществена част от Алпийската планинска верига е разположена в Австрия, а най-високият връх е Гросглокнер в Източните Алпи.

Територията на Австрия влиза в състава на Римската империя под името Норик. През 788 г. франкският крал Карл Велики завладява територията и християнизира населението. По време на управлението на австрийската династия Хабсбург Австрия се превръща във водеща европейска сила. През 1867 Австрийската империя се превръща в дуалистичната монархия Австро-Унгария. Краят на Първата световна война през 1918 слага край на Австро-Унгария, която се разпада на няколко независими държави, сред които и Първата австрийска република. През 1938 след референдум Австрия е присъединена към Германската империя и остава част от нея до края на Втората световна война през 1945. Същата година е окупирана от Съюзническите сили, а отменената Федерална конституция влиза отново в сила. През 1955 Австрия обявяват създаването на независима федерална република, с което слага край на окупацията. Австрийският парламент приема Декларация за вечна неутралност.

В наши дни Австрия е парламентарна представителна демокрация, състояща се от девет отделни провинции. Столица и най-голям град е Виена (1,6 милиона). Икономически страната е сред най-добре развитите в света, а брутният вътрешен продукт на глава от населението възлиза на $43,723 (2010). Австрия поддържа висок жизнен стандарт, а средната продължителност на живота е 77 години за мъжете и 83 години за жените.

Австрия е член на ООН (1955), на Съвета на Европа (1956), на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (1965), на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (1973) и на Европейския съюз от 1995. През 1995 страната става част от Шенгенското споразумение, а през 1999 приема еврото като официална валута.
Карта - Авторско право
Обществено достояние
Фейсбук
Карта - Австрия
Карта - Австрия - 2,565 x 1,238 Пиксел - 618.51 KB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
2,565 x 1,238  Пиксел -  618.51 KB
Карта - Австрия - 2,550 x 1,381 Пиксел - 1.22 MB - Обществено достояние
2,550 x 1,381  Пиксел -  1.22 MB
Карта - Австрия - 2,130 x 1,100 Пиксел - 368.19 KB - Обществено достояние
2,130 x 1,100  Пиксел -  368.19 KB
Карта - Австрия - 2,056 x 1,427 Пиксел - 849.84 KB - Обществено достояние
2,056 x 1,427  Пиксел -  849.84 KB
Карта - Австрия - 2,056 x 1,427 Пиксел - 1.1 MB - Обществено достояние
2,056 x 1,427  Пиксел -  1.1 MB
Карта - Австрия - 1,256 x 700 Пиксел - 676.66 KB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
1,256 x 700  Пиксел -  676.66 KB