Карта - Германия

Свят  > Европа > Германия
Файл (1,012 x 1,248 Пиксел,  File Size : 381.06 KB,  Файлов формат : image/jpeg)

101 x 124 Пиксел |  253 x 312 Пиксел |  506 x 624 Пиксел |  759 x 936 Пиксел |  1,012 x 1,248 Пиксел

Карта - Информация
Федера̀лна репу̀блика Герма̀ния , накратко Герма̀ния, е държава в Централна Европа. Тя граничи със Северно море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на юг и с Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия на запад. Територията на Германия заема 357 021 km² и е разположена в умерения климатичен пояс. С население над 82 милиона жители, тя е държавата с най-голямо население в Европейския съюз, втората в Европа след Русия и третата страна в света по брой на чуждите имигранти.

Територия, наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските източници от 1 век. От 10 век тази област съставлява ядрото на Свещената Римска империя, просъществувала до 1806 година. През 16 век северната част на Германия става център на Реформацията. Страната е обединена в единна национална държава след Френско-пруската война през 1871 година. През 1949 година, след тежкото си поражение във Втората световна война, Германия е разделена на две самостоятелни държави, Западна Германия и Източна Германия, които се обединяват отново през 1990 година. През 1951 година Западна Германия става съосновател на първата Европейска общност — Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), а през 1957 година и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Европейската икономическа общност (ЕИО), преименувана по-късно на Европейска общност, като през 2009 г., с влизането в сила на Лисабонския договор, последната е преобразувана в Европейски съюз, който става неин правоприемник.

През 1999 година страната приема новата валута евро.

Германия е федерална парламентарна република, съставена от шестнадесет провинции . Федерална столица и най-голям град в страната е Берлин. Член е на множество международни организации, сред които ООН, НАТО, Г-8, Г-20, ОИСР, СТО.

Германия е най-голямата икономика в Европа  и е една от водещите икономически сили в света, като заема четвърто място по брутен вътрешен продукт в номинално изражение и пето по паритет на покупателната способност. Страната е най-големият износител и вторият по големина вносител на стоки в света, жизненият стандарт е висок. В редица области на науката и техниката Германия заема водещата позиция в света.
Карта - Авторско право
Обществено достояние
Фейсбук
Карта - Германия
Карта - Германия - 2,041 x 2,434 Пиксел - 1.3 MB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
2,041 x 2,434  Пиксел -  1.3 MB
Карта - Германия - 1,979 x 2,518 Пиксел - 7 MB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
1,979 x 2,518  Пиксел -  7 MB
Карта - Германия - 1,446 x 1,942 Пиксел - 4.25 MB - Обществено достояние
1,446 x 1,942  Пиксел -  4.25 MB
Карта - Германия - 1,429 x 1,745 Пиксел - 257.43 KB - Обществено достояние
1,429 x 1,745  Пиксел -  257.43 KB
Карта - Германия - 1,073 x 1,272 Пиксел - 2.02 MB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Пиксел -  2.02 MB
Карта - Германия - 1,073 x 1,272 Пиксел - 247.71 KB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Пиксел -  247.71 KB
Карта - Германия - 1,012 x 1,248 Пиксел - 381.06 KB - Обществено достояние
1,012 x 1,248  Пиксел -  381.06 KB
Карта - Германия - 1,000 x 1,365 Пиксел - 73.01 KB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,365  Пиксел -  73.01 KB
Карта - Германия - 1,000 x 1,397 Пиксел - 296.14 KB - Криейтив Комънс CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,397  Пиксел -  296.14 KB