Mapa - Německo

Svět  > Evropa > Německo
Soubor (1,446 x 1,942 Pixel,  File Size : 4.25 MB,  Formát souboru : image/png)

144 x 194 Pixel |  361 x 485 Pixel |  723 x 971 Pixel |  1,084 x 1,456 Pixel |  1,446 x 1,942 Pixel

Mapa - Informace
Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN, do r. 1989 používána NSR, německy: Bundesrepublik Deutschland, německá zkratka BRD) je středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Česko je sousedem dvou spolkových zemí v Německu (Bavorsko a Sasko). Rozloha Německa je 357 021 km2, přičemž území státu se nachází v mírném podnebním pásmu. Úměrně k výsledkům sčítání lidu v roce 2011 mělo Německo k 31. březnu 2012 80,3 milionů obyvatel, Tento vývoj probíhá navzdory tomu, že Německo je zároveň domovem třetí největší populace imigrantů na světě. Výsledek sčítání lidu 2011 znamenal snížení dosavadního úředního odhadu stavu obyvatelstva o zhruba 1,1 miliónu lidí.

Český název Německa je již z dávné minulosti odvozen od slova "němý", které se vžilo jako označení německého národa (Němci jsou německy Deutsche) z příčiny nerozumění jazyku těchto sousedních cizinců. V němčině se Německo nazývá Deutschland.

Dle známých dokumentů bylo území s názvem Germánie obydleno několika germánskými kmeny již před rokem 100 n. l. Od 10. století tvořila německá území jádro Svaté říše římské, která existovala až do roku 1806. V 16. století se severní oblasti staly centrem reformace. Ke sjednocení Německa došlo po prusko-francouzské válce v roce 1871. V roce 1939 rozpoutalo Německo 2. světovou válku, která trvala do roku 1945 a byla největší válkou historie; po porážce v této válce přišlo Německo o území východně od řek Nisy a Odry. Na zbylém území Německa vznikly v roce 1949 dva státy, Německá demokratická republika a Německá spolková republika; zvláštním politickým útvarem byl Západní Berlín. K jejich sjednocení došlo v roce 1990. Západní Německo bylo v roce 1952 zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli a v roce 1957 zakládajícím státem Evropského hospodářského společenství. V současnosti je Německo součástí Schengenského prostoru. Německou měnou je euro, které v roce 2002 nahradilo německou marku.

Německo je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín. Německo je členským státem OSN, NATO, G8 a signatářem Kjótského protokolu. Na základě nominální hodnoty HDP je německá ekonomika třetí největší na světě a v roce 2007 byla největším světovým exportérem. Německo je druhým největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a jeho výdaje na obranu jsou šesté největší na světě. Životní úroveň je v Německu vysoká a funguje tam velice rozvinutý systém sociální pomoci. Německo je jedním z klíčových aktérů evropské i celosvětové politiky. V mnoha vědeckých a technologických oborech je Německo považováno za světového vůdce.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo  (Autor : NASA)
Facebook
Mapa - Německo
Mapa - Německo - 2,041 x 2,434 Pixel - 1.3 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,041 x 2,434  Pixel -  1.3 MB
Mapa - Německo - 1,979 x 2,518 Pixel - 7 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,979 x 2,518  Pixel -  7 MB
Mapa - Německo - 1,446 x 1,942 Pixel - 4.25 MB - Volné dílo
1,446 x 1,942  Pixel -  4.25 MB
Mapa - Německo - 1,429 x 1,745 Pixel - 257.43 KB - Volné dílo
1,429 x 1,745  Pixel -  257.43 KB
Mapa - Německo - 1,073 x 1,272 Pixel - 2.02 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Pixel -  2.02 MB
Mapa - Německo - 1,073 x 1,272 Pixel - 247.71 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Pixel -  247.71 KB
Mapa - Německo - 1,012 x 1,248 Pixel - 381.06 KB - Volné dílo
1,012 x 1,248  Pixel -  381.06 KB
Mapa - Německo - 1,000 x 1,365 Pixel - 73.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,365  Pixel -  73.01 KB
Mapa - Německo - 1,000 x 1,397 Pixel - 296.14 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,397  Pixel -  296.14 KB