Mapa - Evropa

Svět  > Evropa
Soubor (1,400 x 1,801 Pixel,  File Size : 476.48 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

140 x 180 Pixel |  350 x 450 Pixel |  700 x 900 Pixel |  1,050 x 1,350 Pixel |  1,400 x 1,801 Pixel

Mapa - Informace
Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).

Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km² (asi 7 % zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72 obyvatel/km²), takže asi 718 000 000 obyvatel Evropy představuje přibližně 9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).

Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná opona.

I v současné době politická a jazyková roztříštěnost komplikují integraci Evropy, a to i u zemí, které jsou součástí Evropské unie. Mluví se zde 218 různými jazyky z nejméně 6 jazykových rodin (indoevropská, uralská, altajská, afroasijská, severokavkazská a baskičtina); naprostá většina mluvčích však připadá na jazyky indoevropské. Jednotlivé státy jsou obvykle založeny na národních základech a existují zde oblasti, které jsou zdrojem závažných národnostních konfliktů (zejména Balkán, země bývalého Sovětského svazu, severní Španělsko a Severní Irsko).
Mapa - Autorské právo
Volné dílo  (Autor : Europe geopolitical map of Europe)
Facebook
Mapa - Evropa
Mapa - Evropa - 1,519 x 2,012 Pixel - 782.33 KB - Volné dílo
1,519 x 2,012  Pixel -  782.33 KB
Mapa - Evropa - 1,517 x 2,004 Pixel - 703.3 KB - Volné dílo
1,517 x 2,004  Pixel -  703.3 KB
Mapa - Evropa - 1,475 x 1,200 Pixel - 750.05 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Pixel -  750.05 KB
Mapa - Evropa - 1,475 x 1,200 Pixel - 871.02 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Pixel -  871.02 KB
Mapa - Evropa - 1,473 x 1,198 Pixel - 1.49 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,473 x 1,198  Pixel -  1.49 MB
Mapa - Evropa - 1,400 x 1,801 Pixel - 476.48 KB - Volné dílo
1,400 x 1,801  Pixel -  476.48 KB
Mapa - Evropa - 1,400 x 1,197 Pixel - 926.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,197  Pixel -  926.4 KB
Mapa - Evropa - 1,360 x 1,245 Pixel - 213.36 KB - Volné dílo
1,360 x 1,245  Pixel -  213.36 KB