Mapa - Česko

Svět  > Evropa > Česko
Soubor (1,609 x 1,252 Pixel,  File Size : 743.6 KB,  Formát souboru : image/png)

160 x 125 Pixel |  402 x 313 Pixel |  804 x 626 Pixel |  1,206 x 939 Pixel |  1,609 x 1,252 Pixel

Mapa - Informace
Česká republika, geografickým jednoslovným názvem Česko, zkratkou ČR, je stát na území Česka neboli českých zemí ve střední Evropě. Vznikl 1. ledna 1969 jako formálně svrchovaný národní stát pod názvem Česká socialistická republika v rámci federalizace Československa, od 6. března 1990 nese název Česká republika, 1. ledna 1993 se v souvislosti se zánikem Československa stala subjektem mezinárodního práva a od téhož data je účinná její první ústava, podle které je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Stát výrazně inklinuje k liberalismu, kapitalismu, tržnímu hospodářství, a volnému trhu. Řadí se mezi vyspělé země. Dle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, patří Česko k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patří dle Světové banky do skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se v porovnáních s jinými umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími, a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí. V indexu ekologické stopy je oproti jiným vyspělým zemím nižší ekologický dlužník.

Česko je členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie, součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur.

Dnešní Česko je tvořeno částí historických českých zemí, které byly po značnou část dějin součástí zemí Koruny české, a to Čechami a Moravou (k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy) a částí Slezska, v současném vymezení státu má rozlohu 78 867 km2. V současném rozsahu území je vnitrozemským státem ležícím ve Střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Administrativně se Česká republika dělí na 8 územních krajů a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha, která je zároveň i jedním z krajů. V roce 2012 v Česku bylo evidováno přibližně 10,5 milionu obyvatel. Výrazná většina se hlásí k české, případně moravské národnosti.
Mapa - Autorské právo
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Globe-trotter)
Facebook
Mapa - Česko
Mapa - Česko - 3,038 x 2,258 Pixel - 2.19 MB - Volné dílo
3,038 x 2,258  Pixel -  2.19 MB
Mapa - Česko - 2,684 x 1,594 Pixel - 261.72 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,684 x 1,594  Pixel -  261.72 KB
Mapa - Česko - 2,159 x 1,176 Pixel - 708.83 KB - Volné dílo
2,159 x 1,176  Pixel -  708.83 KB
Mapa - Česko - 1,609 x 1,252 Pixel - 743.6 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,609 x 1,252  Pixel -  743.6 KB
Mapa - Česko - 1,004 x 611 Pixel - 151.73 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,004 x 611  Pixel -  151.73 KB
Mapa - Česko - 1,000 x 608 Pixel - 865.8 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 608  Pixel -  865.8 KB