Mapa - Švédsko

Svět  > Evropa > Švédsko
Soubor (996 x 1,248 Pixel,  File Size : 262.73 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

99 x 124 Pixel |  249 x 312 Pixel |  498 x 624 Pixel |  747 x 936 Pixel |  996 x 1,248 Pixel

Mapa - Informace
, je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno s Dánskem pomocí unikátního mostu-tunelu přes průliv Öresund.

Švédsko je se svou rozlohou 449 964 km² třetí největší zemí Evropské unie. Celkový počet obyvatel je zhruba 9,6 milionu, přičemž hustota osídlení je nízká (21 obyvatel na km²). Obyvatelstvo je koncentrováno především v jižní polovině země. Zhruba 85 % populace žije v městských oblastech. Hlavním městem Švédska je Stockholm, který je zároveň i největším městem.

Švédsko se vyvinulo v nezávislý a jednotný stát již během středověku. V 17. století země rozšířila svá teritoria, což vedlo ke vzniku Švédského království. Říše se úspěšně rozvíjela a během 17. století a na počátku 18. století byla jednou z nejvýznamnějších evropských mocností. O většinu území dobytých mimo území Skandinávského poloostrova však Švédsko opět přišlo během 18. a 19. století. Východní polovina Švédska, dnešní Finsko, byla roku 1809 podrobena Rusku. Švédsko naposledy vstoupilo do války roku 1814, kdy vojenskými prostředky donutilo Norsko vstoupit s ním do personální unie. Od té doby je ve Švédsku mír a země uplatňuje zahraniční politiku nezúčastněnosti v době míru a status neutrality v době války.

Dnes je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií a vysoce rozvinutou ekonomikou. V roce 1960 bylo jednou ze zakládajících zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie.

Velkou část země pokrývají lesy, v západní části se rozkládá masiv Skandinávských hor. Hustota obyvatelstva je nízká, většina je koncentrována v městských oblastech. Mezi nejdůležitější přírodní zdroje Švédska se řadí voda, dřevo a železná ruda, jež jsou jedním z pilířů prosperující švédské ekonomiky. Švédsko má rovněž poměrně vysokou úroveň sociální politiky a je považováno za ekologicky šetrnou, moderní a liberální zemi.

Hlavním městem Švédska je Stockholm. Švédsko je konstituční monarchií v čele s králem Carl XVI Gustaf.

Název země (Sverige) se odvozuje od germánského kmene Sveů (švédsky svear, latinsky suiones), který ve středověku obýval oblast centrálního Švédska (Svealand) – Swerige (Svea rike, říše Sveů) bylo původně označení pro tuto oblast. Název kmene není úplně jasný, patrně je odvozen od pragermánského *swihoniz s významem „my sami“.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo
Facebook
Mapa - Švédsko
Mapa - Švédsko - 3,000 x 5,777 Pixel - 2.71 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 5,777  Pixel -  2.71 MB
Mapa - Švédsko - 2,514 x 3,376 Pixel - 3.07 MB - Volné dílo
2,514 x 3,376  Pixel -  3.07 MB
Mapa - Švédsko - 2,021 x 6,443 Pixel - 2.21 MB - Volné dílo
2,021 x 6,443  Pixel -  2.21 MB
Mapa - Švédsko - 996 x 1,248 Pixel - 262.73 KB - Volné dílo
996 x 1,248  Pixel -  262.73 KB
Mapa - Švédsko - 979 x 1,223 Pixel - 207.65 KB - Volné dílo
979 x 1,223  Pixel -  207.65 KB
Mapa - Švédsko - 842 x 1,837 Pixel - 540.8 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  Pixel -  540.8 KB
Mapa - Švédsko - 842 x 1,837 Pixel - 463.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  Pixel -  463.01 KB
Mapa - Švédsko - 568 x 1,343 Pixel - 400.8 KB - Volné dílo
568 x 1,343  Pixel -  400.8 KB