Mapa - Maďarsko

Svět  > Evropa > Maďarsko
Soubor (973 x 1,059 Pixel,  File Size : 218.96 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

97 x 105 Pixel |  243 x 264 Pixel |  486 x 529 Pixel |  729 x 794 Pixel |  973 x 1,059 Pixel

Mapa - Informace
Maďarsko v letech 1989–2011 oficiálně Maďarská republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem (366 km) a Slovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem (151 km) na jihu, s Rumunskem (443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Visegrádské skupiny.

Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, vína a ostrých jídel. Dnešní tvář Maďarska vznikla kombinací mnoha vlivů, jak z původního domova Maďarů na Uralu, tak nejrůznějších vlivů evropských, a to jak z oblastí západních, více však z oblastí na jihovýchod od země, zvláště během dlouhé doby, kdy byla značná část Uherska obsazena Osmanskou říší. Asi nejtypičtějším znakem původu Maďarů je jejich jazyk. Maďarština, která patří k ugrofinské jazykové skupině, je vzdáleně příbuzná několika jazykům, kterými se mluví na severu a severovýchodě Evropy (finština, estonština, komi aj.). Nejpodobnější jazyky se dochovaly ve zbytcích v ruském Chantymansijském autonomním okruhu na západní Sibiři. Maďaři, vedení Arpádem, přišli do Evropy koncem 9. století. Od té doby jsou Maďaři a jejich Maďarsko nedílnou součástí Evropy. Novodobé dějiny Maďarska jsou například těsně spjaty s českými, slovenskými, rakouskými i balkánskými dějinami.

Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Přes dvě třetiny území Uherského království totiž bylo po první světové válce v důsledku Trianonské mírové smlouvy připojeno k sousedním státům, většinou nově vzniklým. Zbytkové Uhersko je od té doby v českém a slovenském prostředí nově nazýváno jako Maďarsko (jiné jazyky včetně maďarštiny tyto pojmy nerozlišují). Ztráta historických území zesílená o fakt, že vně nových hranic zůstalo několik milionů Maďarů, spolu s tradičním maďarským pocitem izolace a výlučnosti, dodnes do určité míry negativně ovlivňuje vztahy Maďarska s některými jeho sousedy a rezonuje i v maďarské domácí politice.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo
Facebook
Mapa - Maďarsko
Mapa - Maďarsko - 2,104 x 1,306 Pixel - 515.41 KB - Volné dílo
2,104 x 1,306  Pixel -  515.41 KB
Mapa - Maďarsko - 1,210 x 746 Pixel - 160.49 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,210 x 746  Pixel -  160.49 KB
Mapa - Maďarsko - 1,000 x 1,072 Pixel - 328.82 KB - Volné dílo
1,000 x 1,072  Pixel -  328.82 KB
Mapa - Maďarsko - 1,000 x 1,079 Pixel - 267.2 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,079  Pixel -  267.2 KB
Mapa - Maďarsko - 973 x 1,059 Pixel - 218.96 KB - Volné dílo
973 x 1,059  Pixel -  218.96 KB