Mapa - Nizozemsko

Svět  > Evropa > Nizozemsko
Soubor (2,000 x 2,294 Pixel,  File Size : 1.39 MB,  Formát souboru : image/png)

200 x 229 Pixel |  500 x 573 Pixel |  1,000 x 1,147 Pixel |  1,500 x 1,720 Pixel |  2,000 x 2,294 Pixel

Mapa - Informace
Nizozemsko, nepřesně také Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království ležící v severozápadní Evropě. Nizozemí je označení historického nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, zhruba odpovídající území dnešních států Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, pro které se vžil nový název Benelux. Holandsko je sice běžné označení pro celé Nizozemsko, pochází ale od názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko.

Je to nížinatá země na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií. Na rozloze 41 526 km² žije přes 16 milionů obyvatel. S hustotou zalidnění 393 obyvatel na km² je Nizozemsko na 15. místě na světě. Skoro polovinu těchto obyvatel zahrnuje konurbace Randstad, kterou tvoří čtyři velké aglomerace - Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht. Hlavním městem je Amsterdam, přičemž Haag je sídlem nizozemské vlády, parlamentu a královny. Vedle většiny Nizozemců zde žijí menšiny Frísů a Němců. Ještě menší jsou pak menšiny přistěhovalců z Maroka, Surinamu, Nizozemských Antil, Indonésie a Turecka.

Nezávislé Nizozemí (pouze severní část) bylo vyhlášeno po Osmdesátileté válce v roce 1581 Verlatingheho listinou a trvalo do roku 1795, kdy bylo obsazeno Francií. Ta na jeho území ustanovila v letech 1795–1806 Batávskou republiku a poté v letech 1806–1810 podřízené Holandské království, které bylo až do roku 1815 připojeno k Francii. Na Vídeňském kongresu bylo v roce 1815 vyhlášeno Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie a Lucembursko. Po odtržení Belgie vzniklo současné Nizozemské království, spojené až do roku 1890 personální unií s Lucemburskem. Od té doby existuje Nizozemsko jako ho známe dnes.

V současnosti je Nizozemsko konstituční parlamentní monarchie. Ústavním zákonem z roku 1815 byl zaveden systém dvoukomorního parlamentu a až do dneška se skládá nizozemská zákonodárná moc (Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden) z dolní (Tweede Kamer der Staten-Generaal) a horní komory (Eerste Kamer der Staten-Generaal), srovnatelné s českou poslaneckou sněmovnou a senátem.
Mapa - Autorské právo
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Globe-trotter)
Facebook
Mapa - Nizozemsko
Mapa - Nizozemsko - 3,000 x 3,440 Pixel - 2.91 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 3,440  Pixel -  2.91 MB
Mapa - Nizozemsko - 2,000 x 2,294 Pixel - 1.39 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,294  Pixel -  1.39 MB
Mapa - Nizozemsko - 1,258 x 2,013 Pixel - 1.38 MB - Volné dílo
1,258 x 2,013  Pixel -  1.38 MB
Mapa - Nizozemsko - 1,200 x 1,423 Pixel - 445.22 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,423  Pixel -  445.22 KB
Mapa - Nizozemsko - 888 x 1,001 Pixel - 879.97 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
888 x 1,001  Pixel -  879.97 KB
Mapa - Nizozemsko - 888 x 1,001 Pixel - 150.86 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
888 x 1,001  Pixel -  150.86 KB