Mapa - Rusko

Svět  > Evropa > Rusko
Soubor (3,008 x 1,728 Pixel,  File Size : 1.74 MB,  Formát souboru : image/png)

300 x 172 Pixel |  752 x 432 Pixel |  1,504 x 864 Pixel |  2,256 x 1,296 Pixel |  3,008 x 1,728 Pixel

Mapa - Informace
Rusko , dalším oficiálním názvem Ruská federace (Российская Федерация), je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem 145,5 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě.

Sousedy Ruska jsou (od severozápadu proti směru hodinových ručiček): Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko, znovu Čína a Severní Korea. Prostřednictvím Kaliningradské oblasti, strategické západní exklávy, dále sousedí s Litvou a Polskem. Ruské Kurilské ostrovy se nacházejí na dohled od Japonska a z ruské Čukotky je velmi blízko na Aljašku (USA). Území je rozděleno do 9 časových pásem a do 84 samosprávných celků, z toho 22 republik.

Rusko je hlavním následnickým státem Sovětského svazu, který se rozpadl roku 1991; převzalo jeho místo v Radě bezpečnosti OSN a je vůdčím členem Společenství nezávislých států. Je také členem G8, G20, OBSE, OSKB, SCO, APEC a dalších mezinárodních organizací.

Ruské hospodářství se po vleklé krizi 90. let opět zařadilo mezi první desítku světových ekonomik. Podle nominální HDP je osmá na světě a šestá v HDP paritě kupní síly. Mezi státy světa má největší zásoby přírodních zdrojů — nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva, pitné vody — a je považováno za energeticky soběstačný stát. V současné době je Rusko někdy označováno za supervelmoc.

Ruská kultura vychází z tradic pravoslavného křesťanství, přestože ji silně ovlivnilo období ateistického Sovětského svazu. Některé oblasti ruské kultury, jako např. literatura 19. století, dosáhly světového úspěchu. Zároveň je současné Rusko mnohonárodnostním státem, který kromě úřední ruštiny uznává také regionální jazyky jednotlivých menšin. Rusové tvoří 80 % obyvatelstva. Nejpočetnější menšinou jsou Tataři, kteří stejně jako mnohé národy ruského Kavkazu vyznávají islám.
Mapa - Autorské právo
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Peter Fitzgerald)
Facebook
Mapa - Rusko
Mapa - Rusko - 8,397 x 6,048 Pixel - 10.97 MB - Volné dílo
8,397 x 6,048  Pixel -  10.97 MB
Mapa - Rusko - 3,550 x 2,648 Pixel - 2.97 MB - Volné dílo
3,550 x 2,648  Pixel -  2.97 MB
Mapa - Rusko - 3,008 x 1,728 Pixel - 1.74 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  Pixel -  1.74 MB
Mapa - Rusko - 2,000 x 1,079 Pixel - 697.52 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,079  Pixel -  697.52 KB
Mapa - Rusko - 1,296 x 729 Pixel - 335.46 KB - Volné dílo
1,296 x 729  Pixel -  335.46 KB