Mapa - Skotsko

Svět  > Evropa > Skotsko
Soubor (1,600 x 2,000 Pixel,  File Size : 821.78 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

160 x 200 Pixel |  400 x 500 Pixel |  800 x 1,000 Pixel |  1,200 x 1,500 Pixel |  1,600 x 2,000 Pixel

Mapa - Informace
Skotsko (skotsky a anglicky Scotland, skotskou gaelštinou Alba) je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie. Jedinou suchozemskou hranici má s Anglií, na východě je Skotsko ohraničeno Severním mořem, na severu a západě Atlantským oceánem a na jihozápadě Severním průlivem a Irským mořem. Mimo pevninu se Skotsko rozkládá na více než 790 ostrovech, z nichž největší jsou Orkneje, Shetlandy a Hebridy.

Hlavním a druhým největším městem Skotska je Edinburgh, V 18. století bylo město centrem skotského osvícenství, díky kterému se Skotsko stalo jedním z obchodních, intelektuálních a průmyslových motorů Evropy. Největším skotským městem je Glasgow,

Skotské království bylo nezávislé až do 1. dubna 1707, kdy vytvořilo personální unii s Anglickým královstvím, čímž vzniklo Spojené království Velké Británie. Tato unie byla výsledkem smlouvy o Unii z roku 1706 a vstoupila v platnost schválením zákona o Unii parlamenty obou zemí, navzdory rozsáhlým protestům v celém Skotsku. Třebaže je Skotsko součástí Spojeného království, má svůj nezávislý politický systém a vlastní soukromé i veřejné právo (skotské právo). Oddělení skotského právního a vzdělávacího systému a církve i po uzavření Unie přispělo k pokračování skotské kultury a skotské národní identity a část Skotů v čele se Skotskou národní stranou dlouhodobě usiluje o státní nezávislost na Spojeném království.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo  (Autor : NASA)
Facebook
Mapa - Skotsko
Mapa - Skotsko - 2,400 x 3,450 Pixel - 2.29 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,400 x 3,450  Pixel -  2.29 MB
Mapa - Skotsko - 2,048 x 2,954 Pixel - 2.3 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,048 x 2,954  Pixel -  2.3 MB
Mapa - Skotsko - 2,048 x 2,944 Pixel - 3.13 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,048 x 2,944  Pixel -  3.13 MB
Mapa - Skotsko - 1,600 x 2,000 Pixel - 821.78 KB - Volné dílo
1,600 x 2,000  Pixel -  821.78 KB
Mapa - Skotsko - 1,128 x 1,483 Pixel - 313.25 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,128 x 1,483  Pixel -  313.25 KB
Mapa - Skotsko - 1,065 x 1,400 Pixel - 149.47 KB - Volné dílo
1,065 x 1,400  Pixel -  149.47 KB
Mapa - Skotsko - 1,024 x 1,563 Pixel - 395.39 KB - Volné dílo
1,024 x 1,563  Pixel -  395.39 KB