Mapa - Slovensko

Svět  > Evropa > Slovensko
Soubor (1,315 x 1,336 Pixel,  File Size : 453.51 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

131 x 133 Pixel |  328 x 334 Pixel |  657 x 668 Pixel |  986 x 1,002 Pixel |  1,315 x 1,336 Pixel

Mapa - Informace
Slovenská republika je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě. Na východě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem. V roce 2013 zde žilo přibližně 5 410 728 lidí. Hlavním městem je Bratislava, úředním jazykem je slovenština.

Slovensko je členem OSN, NATO (od 29. 3. 2004), OBSE (od 1. ledna 1993), WTO, MMF, Světové banky, Rady Evropy (od 30. června 1993), EU (od 1. 5. 2004), EEA, Eurozóny, Evropské celní unie a Schengenského prostoru (od 21. 12. 2007), OECD, Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur.

Před příchodem Slovanů v 5. století žili na území Slovenska především Keltové a Germáni. V 7. století se zdejší obyvatelstvo stalo součástí Sámovy říše a poté hrály oblasti západního Slovenska významnou roli především jako jedno z krystalizačních center Velké Moravy. Po zániku tohoto státního útvaru se Slovensko stalo součástí uherského státu. Po vymření uherské dynastie Arpádovců se v Uhrách vystřídalo několik rodů domácího i cizího původu, dokud v 16. století nezískali do svých rukou uherský trůn Habsburkové. S příchodem osvícenství a později během 19. století proběhlo slovenské národní obrození, v rámci něhož Ľudovít Štúr kodifikoval roku 1846 slovenštinu jako národní jazyk Slováků. Do roku 1918 trvaly snahy o prosazení slovenské jazykové autonomie a povznesení slovenské kultury, které byly potírány maďarizační politikou uherské vlády. Po roce 1918 se Slovensko stalo součástí Československa, v rámci něhož získali Slováci statut státotvorného národa. Mezi lety 1939–1945 existovala na území Slovenska takzvaná Slovenská republika, která byla satelitem nacistického Německa. Roku 1945 byl obnoven československý stát, o tři roky později se vlády zmocnil komunistický režim, který byl svržen během listopadové revoluce roku 1989. Neshody mezi českými a slovenskými politickými elitami vyústily roku 1993 v rozdělení Československa, důsledkem čehož vznikla Slovenská republika jakožto suverénní slovenský stát. Od roku 2004 je Slovensko součástí NATO a Evropské unie, v roce 2009 byla v zemi zavedena jednotná evropská měna euro.

Slovenský stát je parlamentní republikou s demokratickými institucemi. V hospodářství se vyznačuje převážně soběstačnou zemědělskou produkcí, modernizovaným průmyslem a rozvíjejícím se sektorem služeb, který převažuje jak v podílu hrubého domácího produktu, tak pracovní síly. Celkově je ekonomika Slovenska velmi úspěšná a patří mezi jedny z nejrychleji rostoucích v regionu. Dopravní infrastruktura je vzhledem ke geografickému profilu země řidčeji rozprostřena, avšak v současnosti dochází k jejímu rozšíření a modernizaci. V oblasti výroby elektřiny převažují jaderné elektrárny, následované tepelnými a vodními. Slovenská armáda je integrovaná do struktur NATO, podílí se na zahraničních misích a v současnosti je plně profesionalizovaná. Z okolních států má Slovensko pevné svazky především s Českou republikou, naopak se nelepší konfliktní vztahy s Maďarskem. V zemi existuje silná maďarská a romská menšina. Slovensko má rovněž bohatou kulturní i vědeckou tradici jako i množství přírodních a historických památek.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo
Facebook
Mapa - Slovensko
Mapa - Slovensko - 3,038 x 2,258 Pixel - 2.32 MB - Volné dílo
3,038 x 2,258  Pixel -  2.32 MB
Mapa - Slovensko - 2,500 x 1,453 Pixel - 973.1 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 1,453  Pixel -  973.1 KB
Mapa - Slovensko - 1,753 x 874 Pixel - 357.08 KB - Volné dílo
1,753 x 874  Pixel -  357.08 KB
Mapa - Slovensko - 1,315 x 1,336 Pixel - 453.51 KB - Volné dílo
1,315 x 1,336  Pixel -  453.51 KB
Mapa - Slovensko - 1,170 x 630 Pixel - 2.12 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,170 x 630  Pixel -  2.12 MB
Mapa - Slovensko - 1,032 x 533 Pixel - 91.36 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,032 x 533  Pixel -  91.36 KB
Mapa - Slovensko - 1,012 x 1,031 Pixel - 310.72 KB - Volné dílo
1,012 x 1,031  Pixel -  310.72 KB