Mapa - Slovinsko

Svět  > Evropa > Slovinsko
Soubor (1,398 x 1,452 Pixel,  File Size : 663.39 KB,  Formát souboru : image/pjpeg)

139 x 145 Pixel |  349 x 363 Pixel |  699 x 726 Pixel |  1,048 x 1,089 Pixel |  1,398 x 1,452 Pixel

Mapa - Informace
), je středoevropský stát. Někteří jej nedbale řadí mezi balkánské státy, což je vzhledem ke společenským a geografickým podnětům zásadní chyba. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z nástupnických států Jugoslávie. Slovinsko je členem OBSE (od 24. 3. 1992), OSN (od 22. 5. 1992), Rady Evropy (od 14. 5. 1993), WTO (od 30. 7. 1995), EEA, NATO (od 29. 3. 2004), EU (od 1. 5. 2004), Eurozóny (od 1. 1. 2007), Evropské celní unie a Schengenského prostoru (od 21. 12. 2007) a OECD (od 21. 7. 2010). Jeho sousedy jsou Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie.

Většinu z necelých dvou milionů obyvatel Slovinska tvoří Slovinci (83%), následují Srbové (1,98%) a Chorvaté (1,81%).

V září 1943 se Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie usnesla o obnovení Jugoslávie na federálním základě. Jednou z federálních jednotek se mělo stát i Slovinsko. Za datum vzniku Slovinska je považován 19. únor 1944, kdy byl v Črnomelju Slovinský národněosvobozenecký výbor přeměněn v Slovinskou národněosvobozeneckou radu, v zásadě první slovinský parlament.

Nezávislost na Jugoslávii vyhlásilo Slovinsko 25. června 1991. Na základě Brionské deklarace byla účinnost aktu vyhlášení nezávislosti na tři měsíce pozastavena. 2. října 1991 potvrdilo společné zasedání všech komor Skupščiny úmysl nabýt nezávislost okamžitě, jakmile uplyne tříměsíční moratorium smluvené Brionskou deklarací. Moratorium vypršelo 8. října 1991, kdy Slovinsko definitivně získalo svou nezávislost na Jugoslávii.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo
Facebook
Mapa - Slovinsko
Mapa - Slovinsko - 3,791 x 2,513 Pixel - 8.48 MB - Volné dílo
3,791 x 2,513  Pixel -  8.48 MB
Mapa - Slovinsko - 2,466 x 1,890 Pixel - 1.59 MB - Volné dílo
2,466 x 1,890  Pixel -  1.59 MB
Mapa - Slovinsko - 1,952 x 1,372 Pixel - 2.01 MB - Volné dílo
1,952 x 1,372  Pixel -  2.01 MB
Mapa - Slovinsko - 1,888 x 1,434 Pixel - 4.94 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,888 x 1,434  Pixel -  4.94 MB
Mapa - Slovinsko - 1,609 x 1,226 Pixel - 1.26 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,609 x 1,226  Pixel -  1.26 MB
Mapa - Slovinsko - 1,552 x 1,057 Pixel - 1.01 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,552 x 1,057  Pixel -  1.01 MB
Mapa - Slovinsko - 1,401 x 1,449 Pixel - 516.47 KB - Volné dílo
1,401 x 1,449  Pixel -  516.47 KB
Mapa - Slovinsko - 1,398 x 1,452 Pixel - 663.39 KB - Volné dílo
1,398 x 1,452  Pixel -  663.39 KB