Kort - Østrig

Verden  > Europa > Østrig
Fil (dataobjekt) (2,056 x 1,427 Pixel,  File Size : 1.1 MB,  File Format : image/pjpeg)

205 x 142 Pixel |  514 x 356 Pixel |  1,028 x 713 Pixel |  1,542 x 1,070 Pixel |  2,056 x 1,427 Pixel

Kort - Information
Østrig, officielt Republikken Østrig (tysk: Republik Österreich) er en forbundsstat i Centraleuropa, og består af 9 forbundslande med hvert sit parlament og regering. Østrig er omgivet af land på alle sider og støder op til Liechtenstein og Schweiz i vest, Italien og Slovenien i syd, Ungarn og Slovakiet i øst og Tyskland og Tjekkiet i nord. Hovedstaden er Wien. Østrig har 8,3 mio. indbyggere, hvoraf tre fjerdedele tilhører den romersk-katolske tro. Det officielle sprog er tysk, der tales i dialektiske former. Herudover er slovensk, kroatisk og ungarsk anerkendte minoritetssprog.

Republikken Østrig blev dannet på resterne af det østrig-ungarske dobbeltmonarki efter 1. verdenskrig og fik sin første statsforfatning i 1920. Denne blev videreført efter 2. verdenskrig i 1945, hvor den Anden Republik blev dannet. Fuld suverænitet fik Østrig med statstraktaten af 15. maj 1955. Østrig har en forfatningsbestemt neutralitet og er sæde for flere internationale organisationer, heriblandt FN, OSCE og OPEC. Landets statsoverhoved er forbundspræsidenten. Forbundskansleren er regeringchef.

Nationalrådet, der har 183 medlemmer, er det direkte valgte parlamentskammer. Valgperioden er fem år, og valgretsalderen er 16 år, hvilket er den laveste i Europa. Forbundsrådet er Østrigs indirekte valgte parlamentskammer, hvortil forbundslandenes lokale parlamenter, landdagene, udpeger 62 repræsentanter. Forbundsrådet har absolut vetoret mod love, der griber ind i forbundslandenes anliggender og rettigheder.

Topografisk er Østrig domineret af Alperne, der dækker 60 % af landet. Disse har stor betydning for Østrigs turisme, hvor alpin vintersport er en betydende erhvervsfaktor. Herudover er maskiner, kemiske produkter, stål- og metalvarer samt vin vigtigste produkter i Østrigs samhandel med udlandet. Også inden for infrastrukturen har topografien stor betydning, hvor bane- og vejanlæg er præget af det uvejsomme terræn med mange bro- og tunnelværker, ligesom landets mange floder giver gode muligheder for vandkraft, der dækker to tredjedele af landets energibehov. Kulturlivet er rigt og har fostret store komponister som W.A. Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Johann Strauss samt Gustav Mahler.
Kort - Ophavsret
Public domain
Facebook
Kort - Østrig
Kort - Østrig - 2,565 x 1,238 Pixel - 618.51 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,565 x 1,238  Pixel -  618.51 KB
Kort - Østrig - 2,550 x 1,381 Pixel - 1.22 MB - Public domain
2,550 x 1,381  Pixel -  1.22 MB
Kort - Østrig - 2,130 x 1,100 Pixel - 368.19 KB - Public domain
2,130 x 1,100  Pixel -  368.19 KB
Kort - Østrig - 2,056 x 1,427 Pixel - 849.84 KB - Public domain
2,056 x 1,427  Pixel -  849.84 KB
Kort - Østrig - 2,056 x 1,427 Pixel - 1.1 MB - Public domain
2,056 x 1,427  Pixel -  1.1 MB
Kort - Østrig - 1,256 x 700 Pixel - 676.66 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,256 x 700  Pixel -  676.66 KB