Kort - Færøerne

Verden  > Europa > Færøerne
Fil (dataobjekt) (775 x 1,000 Pixel,  File Size : 107.43 KB,  File Format : image/png)

77 x 100 Pixel |  193 x 250 Pixel |  387 x 500 Pixel |  581 x 750 Pixel |  775 x 1,000 Pixel

Kort - Information
Færøerne er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Den første bosættelse på øerne fandt sted, da irske munke slog sig ned omkring år 625 og levede som eneboere. De gav sandsynligvis øerne deres navn. Øernes egentlige befolkning stammer fra en blanding af keltiske og norske bosættere. De norske bosættere slog sig ned på øerne i tiden efter år 850, som kaldes landnamtiden. I dag er 17 af de 18 øer beboede.

Befolkningen betegnes som færinger, og befolkningstallet er knapt 50.000, hvoraf ca. 19.800 bor i Tórshavn kommune. Færingerne taler det vestnordiske sprog færøsk, som stammer fra det gamle nordiske sprog, ''norrønt sprog'', og som er det mindste af de germanske sprog. Færøsk tilhører desuden et af tre mindste sprog i Europa. Foruden færøsk er dansk det officielle sprog men bruges ikke af færingerne som dagligt talesprog.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 ''sysler'' og 30 kommuner.

Øernes klima er præget af deres beliggenhed i Golfstrømmen, der medvirker til at give milde vintre og kølige somre. Skydannelser omkring de høje fjelde og tåge er hyppigt forekommende.
Fiskeri er hovederhverv på øerne, mens fåreavlen, der frem til 1800-tallet var hovederhvervet, nu har ringe kommerciel betydning, omend den stadigvæk har stor kulturel og social betydning. Fangst af flokke af grindehvaler, hvor selve drabet sker på særlig godkendte strande ved fjorde eller vige på øerne, er en særlig færøsk specialitet.
Kort - Ophavsret
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Forfatter : Erik Frohne)
Facebook
Kort - Færøerne
Kort - Færøerne - 2,000 x 2,624 Pixel - 1.83 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,624  Pixel -  1.83 MB
Kort - Færøerne - 1,584 x 2,121 Pixel - 370.17 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,584 x 2,121  Pixel -  370.17 KB
Kort - Færøerne - 1,398 x 1,333 Pixel - 726.26 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,398 x 1,333  Pixel -  726.26 KB
Kort - Færøerne - 775 x 1,000 Pixel - 107.43 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
775 x 1,000  Pixel -  107.43 KB