Kort - Sverige

Verden  > Europa > Sverige
Fil (dataobjekt) (568 x 1,343 Pixel,  File Size : 400.8 KB,  File Format : image/jpeg)

56 x 134 Pixel |  142 x 335 Pixel |  284 x 671 Pixel |  426 x 1,007 Pixel |  568 x 1,343 Pixel

Kort - Information
Sverige (Sveernes Rige, på dansk tidligere også Sverrig) eller Kongeriget Sverige er et nordisk land på den østlige del af den skandinaviske halvø i Nordeuropa. Sverige grænser op til Norge mod vest, Finland mod nordøst og er forbundet med Danmark i sydvest via Øresundsbroen. Landet har kyststrækninger til Skagerrak og Kattegat mod sydvest, Østersøen mod syd, sydøst og øst samt den Botniske Bugt mod øst og nordøst.

Med et areal på 449.964 km² er Sverige det største land i Skandinavien og det femtestørste i Europa, og med cirka 9,5 millioner mennesker er det befolkningsmæssigt størst i Skandinavien. Befolkningstætheden er på 21 indbyggere pr. kvadratkilometer, men med en betydelig højere tæthed i landets sydlige halvdel end i den nordlige. Omkring 85 % af befolkningen bor i byområder, og denne andel forventes at stige. Sveriges hovedstad og største by er Stockholm. Næststørst og tredjestørst er Göteborg og Malmø.

Sverige blev en uafhængig enhedsstat i løbet af middelalderen. I det 17. århundrede etablerede landet sig som en europæisk stormagt. Siden 1814 har landet med held holdt sig ude af deltagelse i konflikter og krige bl.a. 2. verdenskrig. I nyere tid og især under den kolde krig har landet forsøgt at gøre sig til en neutral mægler mellem stridende parter på kloden. Sverige er medlem af EU og FN, men ikke NATO. I de seneste årtier har Sverige dog været med i det NATO-initierede Partnerskab for fred, ligesom det deltager i EU's fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde.

Sverige er et konstitutionelt monarki med et parlamentarisk system og en veludviklet økonomi. Landet er placeret som nummer fire på The Economists demokrati-indeks og på en syvendeplads på FN's Human Development Index. Sverige har været medlem af EU siden 1. januar 1995 og var i 2010 placeret som nummer to på listen over verdens mest konkurrencedygtige lande og er en af de førende nationer inden for innovation i EU.
Kort - Ophavsret
Public domain  (Forfatter : NASA)
Facebook
Kort - Sverige
Kort - Sverige - 3,000 x 5,777 Pixel - 2.71 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 5,777  Pixel -  2.71 MB
Kort - Sverige - 2,514 x 3,376 Pixel - 3.07 MB - Public domain
2,514 x 3,376  Pixel -  3.07 MB
Kort - Sverige - 2,021 x 6,443 Pixel - 2.21 MB - Public domain
2,021 x 6,443  Pixel -  2.21 MB
Kort - Sverige - 996 x 1,248 Pixel - 262.73 KB - Public domain
996 x 1,248  Pixel -  262.73 KB
Kort - Sverige - 979 x 1,223 Pixel - 207.65 KB - Public domain
979 x 1,223  Pixel -  207.65 KB
Kort - Sverige - 842 x 1,837 Pixel - 540.8 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  Pixel -  540.8 KB
Kort - Sverige - 842 x 1,837 Pixel - 463.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
842 x 1,837  Pixel -  463.01 KB
Kort - Sverige - 568 x 1,343 Pixel - 400.8 KB - Public domain
568 x 1,343  Pixel -  400.8 KB