Χάρτης - Ωκεανία

World  > Ωκεανία
Αρχείο (υπολογιστές) (1,181 x 1,013 Εικονοστοιχείο,  File Size : 1021.56 KB,  Μορφότυπο : image/jpeg)

118 x 101 Εικονοστοιχείο |  295 x 253 Εικονοστοιχείο |  590 x 506 Εικονοστοιχείο |  885 x 759 Εικονοστοιχείο |  1,181 x 1,013 Εικονοστοιχείο

Χάρτης - Πληροφορία
Ως Ωκεανία είναι μία από τις ηπείρους της Γης. Συνίσταται από χώρες και περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού και την Αυστραλία.
Χάρτης - Πνευματική ιδιοκτησία
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Συγγραφέας : Uwe Dedering)
Facebook
Χάρτης - Ωκεανία
Χάρτης - Ωκεανία - 2,987 x 2,190 Εικονοστοιχείο - 3.85 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,987 x 2,190  Εικονοστοιχείο -  3.85 MB
Χάρτης - Ωκεανία - 2,200 x 1,477 Εικονοστοιχείο - 502.43 KB - Κοινό κτήμα
2,200 x 1,477  Εικονοστοιχείο -  502.43 KB
Χάρτης - Ωκεανία - 2,031 x 1,396 Εικονοστοιχείο - 1.76 MB - Κοινό κτήμα
2,031 x 1,396  Εικονοστοιχείο -  1.76 MB
Χάρτης - Ωκεανία - 2,028 x 1,389 Εικονοστοιχείο - 1017.63 KB - Κοινό κτήμα
2,028 x 1,389  Εικονοστοιχείο -  1017.63 KB
Χάρτης - Ωκεανία - 1,200 x 789 Εικονοστοιχείο - 199.46 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,200 x 789  Εικονοστοιχείο -  199.46 KB
Χάρτης - Ωκεανία - 1,181 x 1,013 Εικονοστοιχείο - 1021.56 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,013  Εικονοστοιχείο -  1021.56 KB
Χάρτης - Ωκεανία - 1,181 x 1,013 Εικονοστοιχείο - 215.87 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,013  Εικονοστοιχείο -  215.87 KB
Χάρτης - Ωκεανία - 900 x 900 Εικονοστοιχείο - 450.95 KB - Κοινό κτήμα
900 x 900  Εικονοστοιχείο -  450.95 KB