Χάρτης - Μπουτάν

World  > Ασία > Μπουτάν
Αρχείο (υπολογιστές) (1,344 x 730 Εικονοστοιχείο,  File Size : 202.49 KB,  Μορφότυπο : image/jpeg)

134 x 73 Εικονοστοιχείο |  336 x 182 Εικονοστοιχείο |  672 x 365 Εικονοστοιχείο |  1,008 x 547 Εικονοστοιχείο |  1,344 x 730 Εικονοστοιχείο

Χάρτης - Πληροφορία
Το Βασίλειο του Μπουτάν είναι μια χώρα με έκταση 38.394 km² και πληθυσμό 691.141 (κατατάσσεται 161η στον κόσμο), με βάση εκτιμήσεις του 2009, που βασίζονται στην απογραφή του 2005. Πρωτεύουσα του Μπουτάν είναι η Θίμφου.
Χάρτης - Πνευματική ιδιοκτησία
Κοινό κτήμα  (Συγγραφέας : NASA)
Facebook
Χάρτης - Μπουτάν
Χάρτης - Μπουτάν - 3,008 x 1,847 Εικονοστοιχείο - 845.3 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,847  Εικονοστοιχείο -  845.3 KB
Χάρτης - Μπουτάν - 1,863 x 1,590 Εικονοστοιχείο - 613.84 KB - Κοινό κτήμα
1,863 x 1,590  Εικονοστοιχείο -  613.84 KB
Χάρτης - Μπουτάν - 1,846 x 1,590 Εικονοστοιχείο - 483.89 KB - Κοινό κτήμα
1,846 x 1,590  Εικονοστοιχείο -  483.89 KB
Χάρτης - Μπουτάν - 1,846 x 1,590 Εικονοστοιχείο - 280.7 KB - Κοινό κτήμα
1,846 x 1,590  Εικονοστοιχείο -  280.7 KB
Χάρτης - Μπουτάν - 1,344 x 730 Εικονοστοιχείο - 202.49 KB - Κοινό κτήμα
1,344 x 730  Εικονοστοιχείο -  202.49 KB
Χάρτης - Μπουτάν - 932 x 632 Εικονοστοιχείο - 22.92 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
932 x 632  Εικονοστοιχείο -  22.92 KB
Χάρτης - Μπουτάν - 874 x 570 Εικονοστοιχείο - 360.95 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
874 x 570  Εικονοστοιχείο -  360.95 KB