Kaart - Ukraina

World  > Euroopa > Ukraina
Fail (1,720 x 1,157 Piksel,  File Size : 1.14 MB,  Failivorming : image/jpeg)

172 x 115 Piksel |  430 x 289 Piksel |  860 x 578 Piksel |  1,290 x 867 Piksel |  1,720 x 1,157 Piksel

Kaart - Informatsioon
Ukraina on riik Ida-Euroopas, Mustast merest ja Aasovi merest põhja pool. Ukraina piirneb Rumeenia ja Moldovaga edelas, Ungari ja Slovakkiaga läänes, Poolaga loodes, Valgevenega põhjas ja Venemaaga idas. Pindalalt (603 628 km²) on Ukraina 45. riik maailmas ja suurim tervikuna Ida-Euroopas asuv riik (Venemaa on suurem, kuid asub suuremalt osalt Aasias).

2001. aastal elas Ukrainas üle 48,4 miljoni inimese, 2012. aasta 1. septembril Ukraina statistikaameti andmeil 45 559 058. Rahvaarvult on Ukraina 29. riik maailmas.

Riigi pealinn on Kiiev, riigikeel ukraina keel. 2001. aastal oli Ukraina elanikest 77,8% ukrainlased. Suur osa Ukraina elanikest on õigeusklikud.

Ukraina on unitaarriik, riigikorralt poolpresidentaalne vabariik. Seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim on Ukrainas lahutatud. Ukraina jaguneb 27 haldusüksuseks: 24 oblastiks, 2 riikliku alluvusega linnaks (Kiiev ja Sevastoopol) ja 1 autonoomseks vabariigiks (Krimm).

Ukrainast lõunasse jäävad Must ja Aasovi meri. Maismaapiir on Ukrainal Venemaa, Valgevene, Poola, Slovakkia, Ungari, Rumeenia ja Moldovaga.

Tänapäeval on Ukraina areneva majandusega tööstusriik, kus on ka tugev põllumajandus ja toorainesektor. 2011. aastal oli Ukraina SKP 327,94 miljardit USA dollarit (ligi 7198 dollarit elaniku kohta). Ukraina rahaühik on grivna. 2011. aasta keskmine kurss oli 7,9 grivna 1 USA dollari eest.

Riigi iseseisvus kuulutati välja 24. augustil 1991. Sellele eelnenud 69 aasta vältel kuulus Ukraina Nõukogude Liitu.
Kaart - Autoriõigus
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Carport)
Facebook
Kaart - Ukraina
Kaart - Ukraina - 2,600 x 1,764 Piksel - 1.48 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,600 x 1,764  Piksel -  1.48 MB
Kaart - Ukraina - 2,000 x 1,488 Piksel - 1.4 MB - Public Domain
2,000 x 1,488  Piksel -  1.4 MB
Kaart - Ukraina - 1,720 x 1,157 Piksel - 1.14 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,720 x 1,157  Piksel -  1.14 MB
Kaart - Ukraina - 1,546 x 1,038 Piksel - 284.96 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,546 x 1,038  Piksel -  284.96 KB
Kaart - Ukraina - 1,034 x 1,080 Piksel - 273.08 KB - Public Domain
1,034 x 1,080  Piksel -  273.08 KB
Kaart - Ukraina - 1,000 x 1,045 Piksel - 248.28 KB - Public Domain
1,000 x 1,045  Piksel -  248.28 KB