Zemljovid - Argentina

Svijet  > Južna Amerika > Argentina
Datoteka (1,731 x 3,008 Točka (računalna grafika),  File Size : 927.46 KB,  File Format : image/png)

173 x 300 Točka (računalna grafika) |  432 x 752 Točka (računalna grafika) |  865 x 1,504 Točka (računalna grafika) |  1,298 x 2,256 Točka (računalna grafika) |  1,731 x 3,008 Točka (računalna grafika)

Zemljovid - Informacija
Argentina je država u Južnoj Americi, smještena između Anda na zapadu i Atlantskog oceana na istoku. Na sjeveru graniči s Paragvajem i Bolivijom, na sjeveroistoku s Brazilom i Urugvajem, a na zapadu s Čileom.

Dobila je svoje ime po latinskoj riječi "argentum", što znači srebro, plemenitoj kovini, koja je bila povod za europsku kolonizaciju.
Zemljovid - Autorsko pravo
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald, Cacahuate)
Facebook
Zemljovid - Argentina
Zemljovid - Argentina - 1,731 x 3,008 Točka (računalna grafika) - 927.46 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,731 x 3,008  Točka (računalna grafika) -  927.46 KB
Zemljovid - Argentina - 1,600 x 2,153 Točka (računalna grafika) - 598.81 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,600 x 2,153  Točka (računalna grafika) -  598.81 KB
Zemljovid - Argentina - 1,584 x 2,903 Točka (računalna grafika) - 4.97 MB - Javno vlasništvo
1,584 x 2,903  Točka (računalna grafika) -  4.97 MB
Zemljovid - Argentina - 1,418 x 2,412 Točka (računalna grafika) - 656.83 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,418 x 2,412  Točka (računalna grafika) -  656.83 KB
Zemljovid - Argentina - 882 x 1,500 Točka (računalna grafika) - 311.9 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
882 x 1,500  Točka (računalna grafika) -  311.9 KB
Zemljovid - Argentina - 727 x 1,375 Točka (računalna grafika) - 384.43 KB - Javno vlasništvo
727 x 1,375  Točka (računalna grafika) -  384.43 KB
Zemljovid - Argentina - 500 x 1,070 Točka (računalna grafika) - 191.42 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
500 x 1,070  Točka (računalna grafika) -  191.42 KB