Zemljovid - Kanada

Svijet  > Sjeverna Amerika > Kanada
Datoteka (1,050 x 1,030 Točka (računalna grafika),  File Size : 310.8 KB,  File Format : image/pjpeg)

105 x 103 Točka (računalna grafika) |  262 x 257 Točka (računalna grafika) |  525 x 515 Točka (računalna grafika) |  787 x 772 Točka (računalna grafika) |  1,050 x 1,030 Točka (računalna grafika)

Zemljovid - Informacija
Kanada je površinom od 9.984.670 km² druga po veličini zemlja na svijetu (prva je Rusija). Nalazi se na sjeveru sjevernoameričkog kontinenta, graniči sa SAD-om na jugu i sjeveru (Aljaska), na zapadu izlazi na Tihi ocean, a na istoku na Atlantski ocean. Glavni grad Kanade je Ottawa. Toronto je glavno gospodarsko središte. Ostali važni gradovi su Montreal (najveći grad francuske Kanade), Vancouver, Edmonton i Calgary. Prema popisu iz 2001. ima 30.007.094 stanovnika (3.3 na km²)

Kanada je nastala kao unija britanskih kolonija na sjevernoameričkom kontinentu. Kao federalna unija sa statusom dominiona sastoji se od deset provincija i tri teritorija. Kanada je 1867. na miran način dobila samostalnost od Velike Britanije.

Kanada je parlamentarna demokracija i ustavna monarhija s kraljicom Elizabetom II. kao monarhom. Kanada je multikulturalna država s dva službena jezika: engleskim i francuskim. Kanada je jedna od zemalja s najrazvijenijim gospodarstvom. Temelj gospodarstva čine velika prirodna bogatstva i trgovina posebice sa SAD-om u sklopu NAFTA-e. Kanada je članica G8 i NATO-a.
Zemljovid - Autorsko pravo
Javno vlasništvo
Facebook
Zemljovid - Kanada
Zemljovid - Kanada - 2,000 x 1,557 Točka (računalna grafika) - 2.25 MB - Javno vlasništvo
2,000 x 1,557  Točka (računalna grafika) -  2.25 MB
Zemljovid - Kanada - 1,680 x 1,050 Točka (računalna grafika) - 813.56 KB - Javno vlasništvo
1,680 x 1,050  Točka (računalna grafika) -  813.56 KB
Zemljovid - Kanada - 1,380 x 1,319 Točka (računalna grafika) - 571.25 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,380 x 1,319  Točka (računalna grafika) -  571.25 KB
Zemljovid - Kanada - 1,280 x 1,128 Točka (računalna grafika) - 493.47 KB - Javno vlasništvo
1,280 x 1,128  Točka (računalna grafika) -  493.47 KB
Zemljovid - Kanada - 1,160 x 1,212 Točka (računalna grafika) - 4.03 MB - Javno vlasništvo
1,160 x 1,212  Točka (računalna grafika) -  4.03 MB
Zemljovid - Kanada - 1,084 x 920 Točka (računalna grafika) - 223.29 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,084 x 920  Točka (računalna grafika) -  223.29 KB
Zemljovid - Kanada - 1,050 x 1,030 Točka (računalna grafika) - 310.8 KB - Javno vlasništvo
1,050 x 1,030  Točka (računalna grafika) -  310.8 KB