Zemljovid - Singapur

Svijet  > Azija > Singapur
Datoteka (2,495 x 1,834 Točka (računalna grafika),  File Size : 830.3 KB,  File Format : image/jpeg)

249 x 183 Točka (računalna grafika) |  623 x 458 Točka (računalna grafika) |  1,247 x 917 Točka (računalna grafika) |  1,871 x 1,375 Točka (računalna grafika) |  2,495 x 1,834 Točka (računalna grafika)

Zemljovid - Informacija
Republika Singapur, kraće Singapur, otočni je grad-država u jugoistočnoj Aziji na jugu Malajskog poluotoka, na vrhu poluotoka Malake. Također ga radi njegovog strateški važnog položaja zovu "Azijski Gibraltar". Na malajskom Singapura znači "lavlji grad".
Zemljovid - Autorsko pravo
Javno vlasništvo  (Author : CIA)
Facebook
Zemljovid - Singapur
Zemljovid - Singapur - 6,942 x 3,245 Točka (računalna grafika) - 2.33 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
6,942 x 3,245  Točka (računalna grafika) -  2.33 MB
Zemljovid - Singapur - 4,800 x 2,800 Točka (računalna grafika) - 3.77 MB - Javno vlasništvo
4,800 x 2,800  Točka (računalna grafika) -  3.77 MB
Zemljovid - Singapur - 3,008 x 1,729 Točka (računalna grafika) - 241.51 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,729  Točka (računalna grafika) -  241.51 KB
Zemljovid - Singapur - 2,495 x 1,834 Točka (računalna grafika) - 830.3 KB - Javno vlasništvo
2,495 x 1,834  Točka (računalna grafika) -  830.3 KB
Zemljovid - Singapur - 1,824 x 1,417 Točka (računalna grafika) - 613.29 KB - Javno vlasništvo
1,824 x 1,417  Točka (računalna grafika) -  613.29 KB
Zemljovid - Singapur - 1,824 x 1,417 Točka (računalna grafika) - 644.38 KB - Javno vlasništvo
1,824 x 1,417  Točka (računalna grafika) -  644.38 KB