Térkép - Románia

World  > Európa > Románia
Adatállomány (1,112 x 1,192 Képpont,  File Size : 340.16 KB,  Fájlformátum : image/jpeg)

111 x 119 Képpont |  278 x 298 Képpont |  556 x 596 Képpont |  834 x 894 Képpont |  1,112 x 1,192 Képpont

Térkép - Információ
Románia (románul România) kelet-közép-európai állam. Északkeletről Ukrajna és Moldova határolja, nyugatról Magyarország és Szerbia, délről Bulgária, míg keleten a Fekete-tengerrel határos. 238 391 négyzetkilométeres területével és 20 121 624 fős (2011. október) lélekszámával az Európai Unió hetedik legnagyobb területű illetve legnépesebb országa. Fővárosa és egyben legnagyobb városa Bukarest.

A Havasalföldön és Moldvában kialakuló román fejedelemségek a 14. században a Magyar Királysággal álltak hűbéri viszonyban, majd kivívták önállóságukat. A 16. századig független államok voltak, majd több mint három évszázadon át az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt álltak, de belső autonómiával rendelkeztek. A 19. század második felében a nemzetközi események következtében (krími háború) Havasalföld és Moldva függetlenné váltak a törököktől. 1859-ben a két terület nemzetgyűlése közös fejedelmének választotta Alexandru Ioan Cuzát, ennek következtében Románia 1862-ben Havasalföld és Moldva egyesülésével jött létre, mely a török birodalomban autonóm státuszt élvezett. Románia 1877-ben Oroszország oldalán belépett az orosz–török háborúba, és a török csapatok veresége után 1877. május 10-én parlamenti kiáltványban kinyilvánította állami függetlenségét, amelyet a San Stefanó-i béke révén az európai nagyhatalmak elismertek. A fejedelem 1881-ben I. Károly néven az ország első királya lett, és – a román alkotmány szerinti korlátozott jogkörrel – 1914-ig uralkodott. Az I. világháborút lezáró békeszerződés értelmében Románia része lett a Magyarországtól elcsatolt Erdély, a Bánság (Bánát) keleti része, az Alföld többi keleti vidéke Máramarossal (Partium) és az ukrán Bukovina területének zöme, valamint a cári Oroszországtól elfoglalt, nagyrészt román lakosságú Besszarábia. A II. világháború után az ország a Szovjetunió erős nyomása alatt a kommunista tömb része lett. 1965-től Nicolae Ceaușescu irányította az országot, aki a kifelé mutatott képpel szemben a belpolitikai életben több évtizedes személyi kultuszt és totális diktatúrát épített ki, aminek az 1989-es romániai forradalom vetett véget.

Románia 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz, 2007. január 1-jétől pedig az Európai Unió tagja. Ezenkívül a következő nemzetközi szerveződéseknek a tagja: Latin Unió, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Kereskedelmi Világszervezet, Egyesült Nemzetek Szervezete, Frankofónia, Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés.
Térkép - Szerzői jog
Közkincs
Facebook
Térkép - Románia
Térkép - Románia - 3,265 x 2,408 Képpont - 2.43 MB - Közkincs
3,265 x 2,408  Képpont -  2.43 MB
Térkép - Románia - 3,000 x 2,100 Képpont - 1.09 MB - Közkincs
3,000 x 2,100  Képpont -  1.09 MB
Térkép - Románia - 2,000 x 1,469 Képpont - 1.2 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,469  Képpont -  1.2 MB
Térkép - Románia - 1,822 x 1,303 Képpont - 4.79 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,822 x 1,303  Képpont -  4.79 MB
Térkép - Románia - 1,789 x 1,266 Képpont - 3.93 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,789 x 1,266  Képpont -  3.93 MB
Térkép - Románia - 1,112 x 1,192 Képpont - 340.16 KB - Közkincs
1,112 x 1,192  Képpont -  340.16 KB
Térkép - Románia - 1,068 x 1,126 Képpont - 295.45 KB - Közkincs
1,068 x 1,126  Képpont -  295.45 KB
Térkép - Románia - 800 x 577 Képpont - 364.94 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
800 x 577  Képpont -  364.94 KB