Žemėlapis - Ukraina

Pasaulis  > Europa > Ukraina
Rinkmena (1,000 x 1,045 Pixel,  File Size : 248.28 KB,  File Format : image/jpeg)

100 x 104 Pixel |  250 x 261 Pixel |  500 x 522 Pixel |  750 x 783 Pixel |  1,000 x 1,045 Pixel

Žemėlapis - Informacija
Ukrainà  – didžiausia Europos valstybė (neskaitant Rusijos) išsidėsčiusi Rytų Europoje. Pietuose ribojasi su Juodąja jūra, rytuose su Rusija, šiaurėje – Baltarusija, vakaruose – Vengrija, Lenkija ir Slovakija, o pietvakariuose – Rumunija ir Moldova.

Valstybės modernioji istorija prasidėjo IX a., Ukrainai tapus senovės rytų slavų civilizacijos centru. Ši šalis, žinoma kaip Kijevo Rusia, tapo didžiausia ir galingiausia Europoje, tačiau XII a. iširo. Iškilus LDK, tapo jos dalimi., o XIX a. didžioji teritorijos dalis buvo įjungta į Rusijos imperijos sudėtį, mažesnioji – prijungta prie Austrijos-Vengrijos. Po chaotiško periodo, pilno nepertraukiamų kovų ir keleto nepasisekusių bandymų paskelbti nepriklausomybę (1917–1921), Ukraina 1922 m. tapo viena pirmųjų SSRS respublikų. Ukrainos SSR teritorija buvo praplėsta į vakarus per Antrąjį pasaulinį karą ir 1954 m., prijungus Krymą. 1945 m. Ukrainos SSR tapo viena pirmųjų Jungtinių Tautų narių. Ukraina atgavo nepriklausomybę sugriuvus SSRS 1991 m. Ukraina palaipsniui perėjo į rinkos ekonomiką, 8 metus patirdama recesiją. Pasibaigus šiam periodui, Ukrainos ekonomika ėmė staigiai augti, kasmet realiajam BVP padidėjant iki 8 procentų.

Ukraina yra unitarinė valstybė, suskirstyta į 24 sritis, vieną autonominę respubliką (Krymas) ir 2 ypatingąjį statusą turinčius miestus: sostinę Kijevą ir Sevastopolį. Ukraina yra respublika su pusiau prezidentine sistema, turinti atskiras leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžias. Iš šalyje gyvenančių 46,2 mln. asmenų, 77,8 procentai yra etniniai ukrainiečiai, didžiausias tautines mažumas sudaro rusai, baltarusiai ir rumunai. Ukrainiečių kalba yra vienintelė valstybinė kalba, nors šalyje plačiai naudojama ir rusų kalba, kurią moka dauguma ukrainiečių. Dominuojanti religija yra stačiatikybė, kuri stipriai paveikė Ukrainos architektūrą, literatūrą ir muziką.
Žemėlapis - Autorių teisės
Viešo naudojimo režimas
Facebook
Žemėlapis - Ukraina
Žemėlapis - Ukraina - 2,600 x 1,764 Pixel - 1.48 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,600 x 1,764  Pixel -  1.48 MB
Žemėlapis - Ukraina - 2,000 x 1,488 Pixel - 1.4 MB - Viešo naudojimo režimas
2,000 x 1,488  Pixel -  1.4 MB
Žemėlapis - Ukraina - 1,720 x 1,157 Pixel - 1.14 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,720 x 1,157  Pixel -  1.14 MB
Žemėlapis - Ukraina - 1,546 x 1,038 Pixel - 284.96 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,546 x 1,038  Pixel -  284.96 KB
Žemėlapis - Ukraina - 1,034 x 1,080 Pixel - 273.08 KB - Viešo naudojimo režimas
1,034 x 1,080  Pixel -  273.08 KB
Žemėlapis - Ukraina - 1,000 x 1,045 Pixel - 248.28 KB - Viešo naudojimo režimas
1,000 x 1,045  Pixel -  248.28 KB