Ģeogrāfiskā karte - Angilja

Pasaule  > Ziemeļamerika > Angilja
Datne (1,280 x 636 Pikselis,  File Size : 419.12 KB,  File Format : image/png)

128 x 63 Pikselis |  320 x 159 Pikselis |  640 x 318 Pikselis |  960 x 477 Pikselis |  1,280 x 636 Pikselis

Ģeogrāfiskā karte - Informācija
Angilja ir Britu aizjūras teritorija Karību reģionā. Valsts teritorijā ietilpst Angiljas sala, kā arī vairākas tuvumā esošās sīkās saliņas un koraļļu rifi bez pastāvīgas apdzīvotības.

Pirmie Lielbritānijas kolonisti Angiljā ieradās 1650. gadā, mūsdienās salas iedzīvotāji ir galvenokārt afrikāņu un eiropiešu pēcteči. Sala lielākos ienākumus gūst no omāru zvejas, sāls ieguves un tūrisma. Sauss un saulains klimats.
Ģeogrāfiskā karte - Autortiesības
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autors : Peter Fitzgerald)
Facebook
Ģeogrāfiskā karte - Angilja
Ģeogrāfiskā karte - Angilja - 1,879 x 1,408 Pikselis - 864.75 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,879 x 1,408  Pikselis -  864.75 KB
Ģeogrāfiskā karte - Angilja - 1,280 x 636 Pikselis - 419.12 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,280 x 636  Pikselis -  419.12 KB