Ģeogrāfiskā karte - Āfrika

Pasaule  > Āfrika
Datne (1,525 x 1,440 Pikselis,  File Size : 522.54 KB,  File Format : image/jpeg)

152 x 144 Pikselis |  381 x 360 Pikselis |  762 x 720 Pikselis |  1,143 x 1,080 Pikselis |  1,525 x 1,440 Pikselis

Ģeogrāfiskā karte - Informācija
Āfrika ir otrs lielākais kontinents pasaulē aiz Eirāzijas gan pēc platības, gan pēc iedzīvotāju skaita. Nereti pie Āfrikas pieskaita arī tās tuvumā esošās salas, un kopā ar tām Āfrikas platība ir 30 221 532 km² (20,3% no visas sauszemes platības pasaulē). 2009. gadā Āfrikā dzīvoja mazliet vairāk par vienu miljardu iedzīvotāju (14,7% no visiem pasaules iedzīvotājiem). Āfrikas ziemeļus apskalo Vidusjūra, ziemeļaustrumos Āfriku no Āzijas atdala Suecas kanāls un Sarkanā jūra. Dienvidaustrumos Āfrikas krastus apskalo Indijas okeāns, bet rietumos - Atlantijas okeāns. Āfrikā ir 54 valstis, kuras ir sagrupētas pa pieciem Āfrikas reģioniem. Šie reģioni ir Ziemeļāfrika, Rietumāfrika, Centrālā Āfrika, Austrumāfrika un Dienvidu Āfrika. 32 Āfrikas valstis ir 50 nabadzīgāko valstu sarakstā.

Āfrika, īpaši centrālā Austrumāfrika, tiek uzskatīta par hominīdu, tai skaitā arī cilvēku izcelsmes vietu. Āfrikas ziemeļu daļā atrodas, iespējams, pasaulē garākā upe — Nīla. Citas lielas un nozīmīgas Āfrikas upes ir Nigēra un Kongo. Sahāras tuksnesis, kas aizņem aptuveni vienu ceturto daļu no kontinenta kopējās platības, ir pasaulē lielākais tuksnesis. Pasaulē otrais lielākais saldūdens ezers ir Viktorijas ezers.

Āfriku šķērso ekvators, kas to sadala divās gandrīz vienādās daļās. Līdz ar to lielākā daļa no kontinenta atrodas starp Ziemeļu un Dienvidu tropu loku, tādēļ kontinentam ir raksturīgs silts tropu klimats.
Ģeogrāfiskā karte - Autortiesības
Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
Facebook
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 4,800 x 5,250 Pikselis - 1.91 MB - Autortiesības : COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
4,800 x 5,250  Pikselis -  1.91 MB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 2,663 x 2,639 Pikselis - 4.02 MB - Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,663 x 2,639  Pikselis -  4.02 MB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 2,000 x 2,081 Pikselis - 1.97 MB - Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 2,081  Pikselis -  1.97 MB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 2,000 x 2,050 Pikselis - 316.41 KB - Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 2,050  Pikselis -  316.41 KB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 1,536 x 1,866 Pikselis - 551.28 KB - Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,536 x 1,866  Pikselis -  551.28 KB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 1,525 x 1,440 Pikselis - 522.54 KB - Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,525 x 1,440  Pikselis -  522.54 KB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 1,519 x 1,902 Pikselis - 762.63 KB - Neaizsargājams darbs
1,519 x 1,902  Pikselis -  762.63 KB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 1,516 x 1,894 Pikselis - 648.96 KB - Neaizsargājams darbs
1,516 x 1,894  Pikselis -  648.96 KB
Ģeogrāfiskā karte - Āfrika - 991 x 1,030 Pikselis - 712.42 KB - Autortiesības : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
991 x 1,030  Pikselis -  712.42 KB