Ģeogrāfiskā karte - Eiropa

Pasaule  > Eiropa
Datne (1,473 x 1,198 Pikselis,  File Size : 1.49 MB,  File Format : image/pjpeg)

147 x 119 Pikselis |  368 x 299 Pikselis |  736 x 599 Pikselis |  1,104 x 898 Pikselis |  1,473 x 1,198 Pikselis

Ģeogrāfiskā karte - Informācija
Eiropa ir otra mazākā pasaules daļa pasaulē. Ģeoloģiski un ģeogrāfiski tā ir pussala, kas veido Eirāzijas kontinenta rietumu daļu. Bieži vien Eiropu kļūdaini uzskata par kontinentu. Ziemeļos to apskalo Ziemeļu ledus okeāns, rietumos — Atlantijas okeāns, bet dienvidos — Vidusjūra un Melnā jūra. Vispārpieņemts, ka Eiropas austrumu robeža ir Urālu kalni, Urālas upe, Kaspijas jūra un Kaukāza kalni. Eiropā tiek iekļautas vairākas salas, arhipelāgi un pussalas. Lielākā no salām ir Lielbritānija. Krasta līnijas kopējais garums ir 38 000 km. Tā ir tik gara, jo to veido vairāki līči, fjordi un iekšējās jūrās. Eiropas platība ir gandrīz 10,2 miljoni km², savukārt iedzīvotāju skaits pārsniedz 731 miljonu.

Lielāko daļu no Eiropas veido zemienes. Aptuveni trīs piektdaļas no kopējās platības ir zemāk par 200 m virs jūras līmeņa, bet tikai aptuveni 1/15 daļa no Eiropas ir augstāk par 1 km. Augstākās kalnu sistēmas šķērso Eiropu tās dienvidu daļā. Tie ir Pireneji, Alpi, Apenīni, Karpati un Balkānu kalni. Ziemeļos vienīgā ievērības cienīgā kalnu grēda ir Skandināvijas kalni. Lai gan Eiropā ir ļoti daudz upju, tajā ir maz lielo ezeru. Garākā Eiropas upe ir Volga, bet lielākais ezers — Lādogas ezers. Plašas teritorijas, īpaši ziemeļos, ir klātas ar ledājiem. Aptuveni viena trešdaļa no Eiropas teritorijas ir aramzeme, kur audzē galvenokārt labību, īpaši kviešus un miežus. Vēl viena trešdaļa ir klāta ar mežiem. Eiropa ir vadošais pasaules reģions pēc tās mūsdienīgās tautsaimniecības, kas balstās uz komerciālo lauksaimniecību un rūpniecību. Tā ir arī viens no pasaules lielākajiem rūpnieciskajiem reģioniem, kur gada vidējie ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir starp augstākajiem pasaulē. Eiropas iedzīvotāji veido aptuveni vienu desmito daļu no visiem pasaules iedzīvotājiem. Lielākā daļa no iedzīvotājiem runā romāņu, ģermāņu un slāvu valodās. Eiropas iedzīvotāji galvenokārt ir kristieši.
Ģeogrāfiskā karte - Autortiesības
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autors : San Jose)
Facebook
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,519 x 2,012 Pikselis - 782.33 KB - Neaizsargājams darbs
1,519 x 2,012  Pikselis -  782.33 KB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,517 x 2,004 Pikselis - 703.3 KB - Neaizsargājams darbs
1,517 x 2,004  Pikselis -  703.3 KB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,475 x 1,200 Pikselis - 750.05 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Pikselis -  750.05 KB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,475 x 1,200 Pikselis - 871.02 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Pikselis -  871.02 KB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,473 x 1,198 Pikselis - 1.49 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,473 x 1,198  Pikselis -  1.49 MB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,400 x 1,801 Pikselis - 476.48 KB - Neaizsargājams darbs
1,400 x 1,801  Pikselis -  476.48 KB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,400 x 1,197 Pikselis - 926.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,197  Pikselis -  926.4 KB
Ģeogrāfiskā karte - Eiropa - 1,360 x 1,245 Pikselis - 213.36 KB - Neaizsargājams darbs
1,360 x 1,245  Pikselis -  213.36 KB