Ģeogrāfiskā karte - Somija

Pasaule  > Eiropa > Somija
Datne (872 x 1,718 Pikselis,  File Size : 519.39 KB,  File Format : image/png)

87 x 171 Pikselis |  218 x 429 Pikselis |  436 x 859 Pikselis |  654 x 1,288 Pikselis |  872 x 1,718 Pikselis

Ģeogrāfiskā karte - Informācija
Somija , oficiāli Somijas Republika (Suomen tasavalta, Republiken Finland), ir valsts Ziemeļeiropā un Eiropas Savienības locekle. Ziemeļrietumos tā robežojas ar Zviedriju, ziemeļos ar Norvēģiju un austrumos ar Krieviju. Somiju apskalo divi Baltijas jūras līči: dienvidu daļu apskalo Somu līcis, kurš atdala Somiju no Igaunijas, bet rietumu daļu apskalo Botnijas līcis. Aptuveni viena trešdaļa no Somijas teritorijas atrodas aiz Ziemeļu polārā loka.

Somijā dzīvo tikai 5,3 miljoni iedzīvotāju. Tas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā Latvijā, lai gan pēc platības tā ir viena no lielākajām valstīm Eiropas Savienībā. Pēc apdzīvotības blīvuma (16 cilv./km²) Somija ir viena no visretāk apdzīvotajām Eiropas valstīm. Lielākā daļa no iedzīvotājiem dzīvo valsts dienvidos, Somijas galvaspilsētā Helsinkos un tās apkārtnē. Oficiālās valsts valodas ir divas: somu un zviedru valoda, lai gan 92% no iedzīvotājiem ir somi, bet zviedri ir tikai 6%. Zviedri dzīvo galvenokārt Olandē (Ālandu salās), šai teritorijai ir piešķirta autonomija.

Pēc Somijas krusta kariem līdz 13. gadsimta beigām reti apdzīvotā Somijas teritorija nonāca Zviedrijas pakļautībā. Somija bija Zviedrijas kontrolē līdz pat 1809. gadam, kad tā nonāca Krievijas impērijas pakļautībā. Tieši atrodoties Krievijas impērijas sastāvā, somi sāka attīstīties kā nācija. 1917. gadā Somija kļuva par neatkarīgu valsti. Mūsdienās tā ir parlamentāra republika.

Somijas platība ir 337 tūkstoši km². No kopējās teritorijas aramzeme aizņem 8%, meži — 57%, ezeri — 9% un purvi — 26%. Somijā meži ir galvenā dabas bagātība, tie valsti nodrošina ar kokmateriāliem un izejmateriāliem. Purvi Somiju nodrošina ar kūdru, kuru pārsvarā izmanto kā kurināmo. Somijas krasta līnija ir ļoti robota, ar daudzām sīkām salām un šērām. Somijai ir arī ostas, kas atvieglo valsts ārējo tirdzniecību.
Ģeogrāfiskā karte - Autortiesības
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autors : NordNordWest)
Facebook
Ģeogrāfiskā karte - Somija
Ģeogrāfiskā karte - Somija - 2,862 x 4,732 Pikselis - 6.3 MB - Neaizsargājams darbs
2,862 x 4,732  Pikselis -  6.3 MB
Ģeogrāfiskā karte - Somija - 2,000 x 2,928 Pikselis - 7.2 MB - Neaizsargājams darbs
2,000 x 2,928  Pikselis -  7.2 MB
Ģeogrāfiskā karte - Somija - 1,905 x 3,296 Pikselis - 1.78 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,905 x 3,296  Pikselis -  1.78 MB
Ģeogrāfiskā karte - Somija - 1,662 x 2,000 Pikselis - 2.5 MB - Neaizsargājams darbs
1,662 x 2,000  Pikselis -  2.5 MB
Ģeogrāfiskā karte - Somija - 872 x 1,718 Pikselis - 519.39 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
872 x 1,718  Pikselis -  519.39 KB
Ģeogrāfiskā karte - Somija - 683 x 1,000 Pikselis - 522.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
683 x 1,000  Pikselis -  522.4 KB