Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija

Pasaule  > Eiropa > Slovēnija
Datne (1,888 x 1,434 Pikselis,  File Size : 4.94 MB,  File Format : image/png)

188 x 143 Pikselis |  472 x 358 Pikselis |  944 x 717 Pikselis |  1,416 x 1,075 Pikselis |  1,888 x 1,434 Pikselis

Ģeogrāfiskā karte - Informācija
Slovēnija , oficiāli Slovēnijas Republika (Republika Slovenija), ir valsts Centrāleiropas dienvidu daļā. Tā robežojas ar Austriju ziemeļos, Ungāriju ziemeļaustrumos, Horvātiju austrumos un dienvidos, kā arī ar Itāliju rietumos. Tās teritoriju dienvidrietumos apskalo Adrijas jūra. Lielāko daļu valsts ziemeļu teritorijas aizņem Alpi. Slovēnijas kopējā platība ir 20 273 km2, valstī dzīvo aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju. Galvaspilsēta un lielākā pilsēta ir Ļubļana.

Vēsturiski mūsdienu Slovēnijas teritorija ietilpusi dažādu valstisku veidojumu sastāvā, ieskaitot Romas impēriju, Svēto Romas impēriju, kā arī Habsburgu valdījumus. 1918. gadā, piedaloties starptautiski neatzītās Slovēņu, horvātu un serbu valsts dibināšanā, slovēņi pirmoreiz vēsturē ieguva pašnoteikšanās tiesības. Otrā pasaules kara laikā Slovēnijas teritoriju okupēja un anektēja vairākas valstis - Vācija, Itālija, Ungārija un Horvātija. 1943. gadā tika dibināta Dienvidslāvijas Sociālistiskā Federatīvā Republika, tās sastāvā ietilpa arī Slovēnija, kura 1991. gadā pasludināja neatkarību no Dienvidslāvijas. Mūsdienās Slovēnija ir Eiropas Savienības, Eirozonas, Šengenas līguma, NATO un OECD dalībvalsts. Pēc datiem par Iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, tā ir visattīstītākā no bijušās Dienvidslāvijas valstīm.

Kulturāli Slovēnija vienmēr bijusi kā robeža starp dažādām citām Eiropas kontinenta tautām. Tās teritorijā saskaras četrās lingvistiski atšķirīgās valodu saimēs – slāvu, ģermāņu, romāņu un urāliešu – ietilpstošo tautu intereses. Pēdējo desmitgažu laikā iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir kļuvis daudzveidīgāks. 2002. gadā aptuveni 83% valsts iedzīvotāju bija slovēņi, pārējie – imigranti no bijušās Dienvidslāvijas valstīm.

Slovēnija, neskatoties uz Valsts un Baznīcas nošķirtību, tiek uzskatīta par sekulāru valsti. Visizplatītākā reliģija valstī ir katolicisms, kas ir atstājis būtisku ietekmi uz mūsdienu Slovēnijas kultūru un identitāti. Otra izplatītākā reliģija ir islāms, kam ir pievērsušies 2,4% valsts iedzīvotāju.
Ģeogrāfiskā karte - Autortiesības
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autors : Geologicharka)
Facebook
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 3,791 x 2,513 Pikselis - 8.48 MB - Neaizsargājams darbs
3,791 x 2,513  Pikselis -  8.48 MB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 2,466 x 1,890 Pikselis - 1.59 MB - Neaizsargājams darbs
2,466 x 1,890  Pikselis -  1.59 MB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 1,952 x 1,372 Pikselis - 2.01 MB - Neaizsargājams darbs
1,952 x 1,372  Pikselis -  2.01 MB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 1,888 x 1,434 Pikselis - 4.94 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,888 x 1,434  Pikselis -  4.94 MB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 1,609 x 1,226 Pikselis - 1.26 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,609 x 1,226  Pikselis -  1.26 MB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 1,552 x 1,057 Pikselis - 1.01 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,552 x 1,057  Pikselis -  1.01 MB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 1,401 x 1,449 Pikselis - 516.47 KB - Neaizsargājams darbs
1,401 x 1,449  Pikselis -  516.47 KB
Ģeogrāfiskā karte - Slovēnija - 1,398 x 1,452 Pikselis - 663.39 KB - Neaizsargājams darbs
1,398 x 1,452  Pikselis -  663.39 KB