Kart - Europa

World  > Europa
Datafil (1,360 x 1,245 Piksel,  File Size : 213.36 KB,  File Format : image/pjpeg)

136 x 124 Piksel |  340 x 311 Piksel |  680 x 622 Piksel |  1,020 x 933 Piksel |  1,360 x 1,245 Piksel

Kart - Informasjon
Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca. 700 millioner innbyggere, hvilket utgjør 6,7 % av landarealet og 10,2 % av folkemengden på Jorden (2009).

Europa grenser mot Nord-Amerika vest for Island og Asorene i Atlanterhavet, og nord for Svalbard og Frans Josefs land i Nordishavet. Gibraltarstredet og Middelhavet danner den sørlige grensen mot Afrika. Grensen mot Asia går ved Dardanellene, Marmarahavet, Bosporos, Svartehavet, Azovhavet, Kuma-Manytsjsenkningen, Det kaspiske hav, Embaelven, Uralfjellene og Karahavet.

Europas territorium fordeler seg på 46 suverene stater som anerkjennes både av hverandre og av De forente nasjoner (FN). Tre av disse statene (Russland, Kasakhstan og Tyrkia) har størstedelen av sitt territorium i Asia, mens fem (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten) er såkalte mikrostater med svært lite folketall og areal. I tillegg er det to (Kosovo og Transnistria) de facto selvstyrte europeiske stater som har erklært uavhengighet som ikke anerkjennes av FN.

27 europeiske demokratier er tilsluttet Den europeiske union (EU), et omfattende samarbeide med sitt utspring i perioden etter den annen verdenskrig. Medregnet EUs medlemsstater har Europarådet 47 medlemsland.
Kart - Opphavsrett
Offentlig eiendom
Facebook
Kart - Europa
Kart - Europa - 1,519 x 2,012 Piksel - 782.33 KB - Offentlig eiendom
1,519 x 2,012  Piksel -  782.33 KB
Kart - Europa - 1,517 x 2,004 Piksel - 703.3 KB - Offentlig eiendom
1,517 x 2,004  Piksel -  703.3 KB
Kart - Europa - 1,475 x 1,200 Piksel - 750.05 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Piksel -  750.05 KB
Kart - Europa - 1,475 x 1,200 Piksel - 871.02 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Piksel -  871.02 KB
Kart - Europa - 1,473 x 1,198 Piksel - 1.49 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,473 x 1,198  Piksel -  1.49 MB
Kart - Europa - 1,400 x 1,801 Piksel - 476.48 KB - Offentlig eiendom
1,400 x 1,801  Piksel -  476.48 KB
Kart - Europa - 1,400 x 1,197 Piksel - 926.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,197  Piksel -  926.4 KB
Kart - Europa - 1,360 x 1,245 Piksel - 213.36 KB - Offentlig eiendom
1,360 x 1,245  Piksel -  213.36 KB