Mapa - Niemcy

World  > Europa > Niemcy
Plik (1,073 x 1,272 Piksel,  File Size : 2.02 MB,  Format pliku : image/png)

107 x 127 Piksel |  268 x 318 Piksel |  536 x 636 Piksel |  804 x 954 Piksel |  1,073 x 1,272 Piksel

Mapa - Informacja
Niemcy (Republika Federalna Niemiec, RFN; niem.: Deutschland lub Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Państwo ma powierzchnię 357 021 km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z ponad 80 milionami mieszkańców jest najludniejszym krajem Unii Europejskiej. Jest to czołowe pod względem gospodarczym i politycznym państwo Europy. Stanowi część strefy Schengen i strefy euro, jest członkiem ONZ, OECD, G8, G20.

W starożytności na terenie obecnych Niemiec zamieszkiwały plemiona Bałtów i Celtów, Germanie zamieszkiwali natomiast w Skandynawii i na wyspach Morza Bałtyckiego. Zanim zostały po raz pierwszy wzmiankowani w źródle historycznym, zaczęli migrować wzdłuż wybrzeży Bałtyku. Plemiona germańskie zdominowały dawnych mieszkańców tych ziem, a w późniejszym okresie wkroczyły na teren cesarstwa rzymskiego. W X wieku terytoria niemieckie uformowały centralną część Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W XVI wieku północne Niemcy stały się centrum reformacji protestanckiej, podczas gdy części południowe i zachodnie pozostały katolickie. Różnice religijne doprowadziły do licznych konfliktów, na przykład wojny trzydziestoletniej. Okupacja kraju w okresie wojen napoleońskich doprowadziła do rozwoju pangermanizmu i, w rezultacie, do zjednoczenia Niemiec w 1871 roku. Nowe Cesarstwo Niemieckie zostało zdominowane przez Prusy. W wyniku I wojny światowej i rewolucji w latach 1918–1919 Niemcy stały się Republiką Weimarską, a część ich dawnych ziem została podzielona przez traktat wersalski. W 1933 roku wielki kryzys doprowadził do powstania III Rzeszy. Następne lata zostały zdominowane przez narodowy socjalizm i działania zbrojne podczas II wojny światowej. Po 1945 roku Niemcy zostały podzielone przez zwycięskich w wojnie aliantów, w wyniku czego powstały dwa państwa: Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie. Ich zjednoczenie nastąpiło w 1990 roku.

W roku 1957 Niemcy Zachodnie były jednym z członków założycieli wspólnot europejskich, przekształconych później w Unię Europejską. Niemiecka gospodarka jest jedną z największych na świecie. Niemcy mają także bogatą historię sztuki, muzyki, filozofii, architektury.
Mapa - Prawo autorskie
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : TUBS)
Facebook
Mapa - Niemcy
Mapa - Niemcy - 2,041 x 2,434 Piksel - 1.3 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,041 x 2,434  Piksel -  1.3 MB
Mapa - Niemcy - 1,979 x 2,518 Piksel - 7 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,979 x 2,518  Piksel -  7 MB
Mapa - Niemcy - 1,446 x 1,942 Piksel - 4.25 MB - Domena publiczna
1,446 x 1,942  Piksel -  4.25 MB
Mapa - Niemcy - 1,429 x 1,745 Piksel - 257.43 KB - Domena publiczna
1,429 x 1,745  Piksel -  257.43 KB
Mapa - Niemcy - 1,073 x 1,272 Piksel - 2.02 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Piksel -  2.02 MB
Mapa - Niemcy - 1,073 x 1,272 Piksel - 247.71 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,073 x 1,272  Piksel -  247.71 KB
Mapa - Niemcy - 1,012 x 1,248 Piksel - 381.06 KB - Domena publiczna
1,012 x 1,248  Piksel -  381.06 KB
Mapa - Niemcy - 1,000 x 1,365 Piksel - 73.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,365  Piksel -  73.01 KB
Mapa - Niemcy - 1,000 x 1,397 Piksel - 296.14 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,397  Piksel -  296.14 KB