Mapa - Afryka

World  > Afryka
Plik (1,519 x 1,902 Piksel,  File Size : 762.63 KB,  Format pliku : image/pjpeg)

151 x 190 Piksel |  379 x 475 Piksel |  759 x 951 Piksel |  1,139 x 1,426 Piksel |  1,519 x 1,902 Piksel

Mapa - Informacja
Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej świata. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.

Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1 070 000 000 ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata. Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym” kontynentem na Ziemi – dzieci (0–14 lat) stanowią ok. 44%. Afryka ma też najniższy PKB na 1 mieszkańca (895 dolarów USA), najniższą średnią długość życia (47 lat), a także największą liczbę zakażonych wirusem HIV (ok. 24,9 mln, czyli ok. 64,3% zakażonych na całym świecie).

Afryka jest najbiedniejszym kontynentem, dotkniętym wieloma plagami – takimi jak malaria oraz AIDS – a także miejscem, gdzie większa część ludności cierpi z powodu niedożywienia lub nawet głodu. W kilku krajach Afryki wciąż trwają wojny domowe i innego rodzaju konflikty zbrojne. Najgroźniejszymi punktami zapalnymi wciąż pozostają Darfur w Sudanie, Sudan Południowy, wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Somalia, Zimbabwe, północna część Nigerii i Libia.

Afryka jest najsłabiej zurbanizowanym kontynentem (ok. 39% ludności mieszka w miastach). Największe miasta pod względem liczby mieszkańców to Lagos, Kair, Kinszasa, Aleksandria, Casablanca i Abidżan (nie licząc zespołów miejskich Chartumu i Johannesburga). Największe państwo – Algieria (2 381 740 km²), najludniejsze – Nigeria (132 mln), najgęściej zaludnione – Mauritius (610 osób na km²); najmniejsze – Seszele (455 km²), najmniej ludne – Seszele (83 tys.), najrzadziej zaludnione – Sahara Zachodnia (1 os./km²).
Mapa - Prawo autorskie
Domena publiczna
Facebook
Mapa - Afryka
Mapa - Afryka - 4,800 x 5,250 Piksel - 1.91 MB - Prawo autorskie : COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
4,800 x 5,250  Piksel -  1.91 MB
Mapa - Afryka - 2,663 x 2,639 Piksel - 4.02 MB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,663 x 2,639  Piksel -  4.02 MB
Mapa - Afryka - 2,000 x 2,081 Piksel - 1.97 MB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 2,081  Piksel -  1.97 MB
Mapa - Afryka - 2,000 x 2,050 Piksel - 316.41 KB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 2,050  Piksel -  316.41 KB
Mapa - Afryka - 1,536 x 1,866 Piksel - 551.28 KB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,536 x 1,866  Piksel -  551.28 KB
Mapa - Afryka - 1,525 x 1,440 Piksel - 522.54 KB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,525 x 1,440  Piksel -  522.54 KB
Mapa - Afryka - 1,519 x 1,902 Piksel - 762.63 KB - Domena publiczna
1,519 x 1,902  Piksel -  762.63 KB
Mapa - Afryka - 1,516 x 1,894 Piksel - 648.96 KB - Domena publiczna
1,516 x 1,894  Piksel -  648.96 KB
Mapa - Afryka - 991 x 1,030 Piksel - 712.42 KB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
991 x 1,030  Piksel -  712.42 KB