Mapa - Antarktyda

World  > Antarktyda
Plik (1,200 x 1,200 Piksel,  File Size : 367.64 KB,  Format pliku : image/pjpeg)

120 x 120 Piksel |  300 x 300 Piksel |  600 x 600 Piksel |  900 x 900 Piksel |  1,200 x 1,200 Piksel

Mapa - Informacja
Antarktyda – kontynent o powierzchni około 14,0 mln km², znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, prawie w całości w strefie podbiegunowej. Większa część kontynentu pokryta jest polarną czapą lodową, jest on praktycznie niezamieszkany przez ludzi, nie licząc personelu 37 stacji badawczych. Antarktyda jest jedynym kontynentem, na terenie którego nie ma żadnego państwa. Status Antarktydy jest regulowany przez traktat antarktyczny, który zamroził roszczenia terytorialne.

Antarktyda leży w strefie wyjątkowo zimnego i wietrznego klimatu glacjalnego, powoduje to między innymi bardzo skąpą szatę roślinną oraz faunę występującą w zasadzie tylko na wybrzeżach i wyspach. Pod powierzchnią Antarktydy występują nieeksploatowane złoża cennych kopalin (węgiel kamienny, rudy żelaza, miedzi, złota, srebra i ołowiu). Jednakże zgodnie z traktatem antarktycznym ich wydobycie nie jest dozwolone.
Mapa - Prawo autorskie
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Alexrk2)
Facebook
Mapa - Antarktyda
Mapa - Antarktyda - 3,420 x 3,106 Piksel - 5.35 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,420 x 3,106  Piksel -  5.35 MB
Mapa - Antarktyda - 3,200 x 3,200 Piksel - 792.68 KB - Domena publiczna
3,200 x 3,200  Piksel -  792.68 KB
Mapa - Antarktyda - 2,000 x 1,646 Piksel - 1.72 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,646  Piksel -  1.72 MB
Mapa - Antarktyda - 1,611 x 1,960 Piksel - 664.39 KB - Domena publiczna
1,611 x 1,960  Piksel -  664.39 KB
Mapa - Antarktyda - 1,493 x 1,493 Piksel - 458.72 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,493 x 1,493  Piksel -  458.72 KB
Mapa - Antarktyda - 1,264 x 1,024 Piksel - 87.56 KB - Domena publiczna
1,264 x 1,024  Piksel -  87.56 KB
Mapa - Antarktyda - 1,200 x 1,200 Piksel - 367.64 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,200  Piksel -  367.64 KB
Mapa - Antarktyda - 900 x 750 Piksel - 613.95 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
900 x 750  Piksel -  613.95 KB