Mapa - Australia

World  > Oceania > Australia
Plik (2,000 x 1,807 Piksel,  File Size : 1.5 MB,  Format pliku : image/pjpeg)

200 x 180 Piksel |  500 x 451 Piksel |  1,000 x 903 Piksel |  1,500 x 1,355 Piksel |  2,000 x 1,807 Piksel

Mapa - Informacja
Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.

Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata.

Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. W porównaniu z innymi państwami wskaźnik rozwoju społecznego (uwzględniający jakość życia, opiekę zdrowotną, przeciętną długość życia, poziom wykształcenia, swobodę działalności ekonomicznej, wolność osobistą i prawa polityczne) Australii jest bardzo wysoki i obecnie znajduje się na 2 miejscu po Norwegii. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego.

Australia jest członkiem ONZ, Wspólnoty Narodów, G20, OECD, ANZUS, APEC, Pacific Islands Forum oraz WTO.
Mapa - Prawo autorskie
Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
Facebook
Mapa - Australia
Mapa - Australia - 5,250 x 4,320 Piksel - 1.76 MB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
5,250 x 4,320  Piksel -  1.76 MB
Mapa - Australia - 5,200 x 4,858 Piksel - 3.32 MB - Domena publiczna
5,200 x 4,858  Piksel -  3.32 MB
Mapa - Australia - 2,228 x 1,988 Piksel - 7.46 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,228 x 1,988  Piksel -  7.46 MB
Mapa - Australia - 2,000 x 1,807 Piksel - 1.5 MB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 1,807  Piksel -  1.5 MB
Mapa - Australia - 2,000 x 1,797 Piksel - 412.75 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,797  Piksel -  412.75 KB
Mapa - Australia - 1,336 x 1,200 Piksel - 365.61 KB - Prawo autorskie : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,336 x 1,200  Piksel -  365.61 KB
Mapa - Australia - 1,033 x 1,138 Piksel - 152.12 KB - Domena publiczna
1,033 x 1,138  Piksel -  152.12 KB