Mapa - Szwajcaria

World  > Europa > Szwajcaria
Plik (1,396 x 1,470 Piksel,  File Size : 312.44 KB,  Format pliku : image/pjpeg)

139 x 147 Piksel |  349 x 367 Piksel |  698 x 735 Piksel |  1,047 x 1,102 Piksel |  1,396 x 1,470 Piksel

Mapa - Informacja
Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.

Nie jest częścią Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Szwajcarzy w referendum zdecydowanie (77% głosów przeciw) odrzucili nawet samą koncepcję rozpoczęcia rozmów o akcesji. Posiada jednak specjalne dwustronne stosunki z UE, dzięki czemu uczestniczy w wybranych inicjatywach (np. układ z Schengen) oraz dopłaca do budżetu unijnego. Szwajcaria formalnie nie ma stolicy, jej funkcję de facto pełni jednak Berno, będące siedzibą rządu.
Mapa - Prawo autorskie
Domena publiczna
Facebook
Mapa - Szwajcaria
Mapa - Szwajcaria - 4,088 x 2,892 Piksel - 221.87 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
4,088 x 2,892  Piksel -  221.87 KB
Mapa - Szwajcaria - 2,919 x 1,886 Piksel - 985.09 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,919 x 1,886  Piksel -  985.09 KB
Mapa - Szwajcaria - 2,076 x 2,096 Piksel - 1.45 MB - Domena publiczna
2,076 x 2,096  Piksel -  1.45 MB
Mapa - Szwajcaria - 2,009 x 2,097 Piksel - 748.6 KB - Domena publiczna
2,009 x 2,097  Piksel -  748.6 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,410 x 904 Piksel - 313.27 KB - Domena publiczna
1,410 x 904  Piksel -  313.27 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,398 x 1,469 Piksel - 610.69 KB - Domena publiczna
1,398 x 1,469  Piksel -  610.69 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,398 x 1,469 Piksel - 738.79 KB - Domena publiczna
1,398 x 1,469  Piksel -  738.79 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,396 x 1,470 Piksel - 312.44 KB - Domena publiczna
1,396 x 1,470  Piksel -  312.44 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,349 x 865 Piksel - 438.75 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,349 x 865  Piksel -  438.75 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,349 x 865 Piksel - 384.73 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,349 x 865  Piksel -  384.73 KB
Mapa - Szwajcaria - 1,000 x 700 Piksel - 165.01 KB - Creative Commons CC0 1.0
1,000 x 700  Piksel -  165.01 KB