Mapa - Ukraina

World  > Europa > Ukraina
Plik (1,720 x 1,157 Piksel,  File Size : 1.14 MB,  Format pliku : image/jpeg)

172 x 115 Piksel |  430 x 289 Piksel |  860 x 578 Piksel |  1,290 x 867 Piksel |  1,720 x 1,157 Piksel

Mapa - Informacja
Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina, wym. ) – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

Ukraińska SRR była członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkiem większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Obok Białoruskiej SRR i Rosyjskiej FSRR była jedną z trzech republik radzieckich będących podmiotem prawa międzynarodowego.

Od 1991 roku Ukraina jest suwerennym państwem.
Mapa - Prawo autorskie
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Carport)
Facebook
Mapa - Ukraina
Mapa - Ukraina - 2,600 x 1,764 Piksel - 1.48 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,600 x 1,764  Piksel -  1.48 MB
Mapa - Ukraina - 2,000 x 1,488 Piksel - 1.4 MB - Domena publiczna
2,000 x 1,488  Piksel -  1.4 MB
Mapa - Ukraina - 1,720 x 1,157 Piksel - 1.14 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,720 x 1,157  Piksel -  1.14 MB
Mapa - Ukraina - 1,546 x 1,038 Piksel - 284.96 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,546 x 1,038  Piksel -  284.96 KB
Mapa - Ukraina - 1,034 x 1,080 Piksel - 273.08 KB - Domena publiczna
1,034 x 1,080  Piksel -  273.08 KB
Mapa - Ukraina - 1,000 x 1,045 Piksel - 248.28 KB - Domena publiczna
1,000 x 1,045  Piksel -  248.28 KB