Mapa - Antarktída

Svet (všetko)  > Antarktída
Súbor (informatika) (2,000 x 1,646 Obrazový prvok,  File Size : 1.72 MB,  Formát súboru : image/pjpeg)

200 x 164 Obrazový prvok |  500 x 411 Obrazový prvok |  1,000 x 823 Obrazový prvok |  1,500 x 1,234 Obrazový prvok |  2,000 x 1,646 Obrazový prvok

Mapa - Informácia
Antarktída alebo zastarano Antarktis (z gréckeho ἀνταρκτικός, to je „opak Arktídy“, resp. „protiľahlá voči Arktíde“) je najjužnejší svetadiel nachádzajúci sa okolo južného pólu Zeme. Je takmer celá trvalo zaľadnená a zaberá plochu 13,2 mil. km². Obklopujú ju okrajové moria Atlantického oceánu, Tichého oceánu a Indického oceánu. Je to najchladnejší svetadiel, má spomedzi všetkých svetadielov najväčšiu priemernú nadmorskú výšku a najnižšiu priemernú vlhkosť vzduchu. Nemá žiadne stále obyvateľstvo. Antarktída je medzinárodnou oblasťou, iba na ostrovoch majú niektoré štáty meteorologické alebo rybárske základne.
Mapa - Autorské právo
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : Peter Fitzgerald)
Facebook
Mapa - Antarktída
Mapa - Antarktída - 3,420 x 3,106 Obrazový prvok - 5.35 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,420 x 3,106  Obrazový prvok -  5.35 MB
Mapa - Antarktída - 3,200 x 3,200 Obrazový prvok - 792.68 KB - Public domain
3,200 x 3,200  Obrazový prvok -  792.68 KB
Mapa - Antarktída - 2,000 x 1,646 Obrazový prvok - 1.72 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,646  Obrazový prvok -  1.72 MB
Mapa - Antarktída - 1,611 x 1,960 Obrazový prvok - 664.39 KB - Public domain
1,611 x 1,960  Obrazový prvok -  664.39 KB
Mapa - Antarktída - 1,493 x 1,493 Obrazový prvok - 458.72 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,493 x 1,493  Obrazový prvok -  458.72 KB
Mapa - Antarktída - 1,264 x 1,024 Obrazový prvok - 87.56 KB - Public domain
1,264 x 1,024  Obrazový prvok -  87.56 KB
Mapa - Antarktída - 1,200 x 1,200 Obrazový prvok - 367.64 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,200  Obrazový prvok -  367.64 KB
Mapa - Antarktída - 900 x 750 Obrazový prvok - 613.95 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
900 x 750  Obrazový prvok -  613.95 KB