Mapa - Kanada

Svet (všetko)  > Severná Amerika > Kanada
Súbor (informatika) (1,050 x 1,030 Obrazový prvok,  File Size : 310.8 KB,  Formát súboru : image/pjpeg)

105 x 103 Obrazový prvok |  262 x 257 Obrazový prvok |  525 x 515 Obrazový prvok |  787 x 772 Obrazový prvok |  1,050 x 1,030 Obrazový prvok

Mapa - Informácia
Kanada je severoamerická krajina, ktorá pozostáva z desiatich provincií a troch teritórií. Kanada sa nachádza v severnej časti kontinentu a je rozšírená od pobrežia Atlantického oceánu na východe až po pobrežie Tichého oceánu na západe a na sever až po Arktický oceán. S rozlohou viac ako 9,9 milióna štvorcových kilometrov je Kanada druhou najväčšou krajinou podľa rozlohy a jej spoločná hranica s USA je najdlhšou krajinnou hranicou na svete.

Krajina, ktorá je dnes Kanada, bola obývaná po tisícročia rôznymi skupinami pôvodných obyvateľov. Na konci 15. storočia začali britské a francúzske expedície, ktoré neskôr začali obývať región pozdĺž Atlantického oceánu. Francúzsko v roku 1763 prenechalo skoro všetky svoje kolónie v Severnej Amerike po Sedemročnej vojne. V roku 1867 so zjednotením troch kolónií Britskej Severnej Ameriky prostredníctvom Confederation of Canada bola vytvorená Kanada ako federálne domínium štyroch provincií. To začalo pribúdaním provincií a teritórií a rastom autonómií zo Spojeného kráľovstva. Toto rozširovanie autonómie bolo zvýraznené hlavne Balfourskou deklaráciou a opätovne potvrdené Westminsterským štatútom, ktorý deklaroval samoriadené domíniá s presne vyrovnaným Britským impériom. Zákon Canada Act prijatý v roku 1982 konečne oddelil pozostatky legálnej závislosti v parlamente Spojeného kráľovstva.

Kanada je federálny štát, ktorý je riadený ako parlamentná demokracia a konštitučná monarchia s kráľovnou Alžbetou II. ako hlavou štátu. Je to bilingválny národ s oficiálnymi jazykmi Angličtinou a Francúzštinou na federálnej úrovni. Ako jedna zo svetovo najvyspelejších krajín je Kanada rôznorodou ekonomikou, ktorá sa spolieha na svoje hojné prírodné zásoby a na obchod – najmä s USA, s ktorými Kanada má dlhé a komplexné vzťahy. Kanada je členom G7, G8, G20, NATO, OECD, WTO, Spoločenstva národov, Frankofónie, OAS, APEC a OSN. So šiestym najvyšším Indexom ľudského rozvoja je Kanada jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou.
Mapa - Autorské právo
Public domain
Facebook
Mapa - Kanada
Mapa - Kanada - 2,000 x 1,557 Obrazový prvok - 2.25 MB - Public domain
2,000 x 1,557  Obrazový prvok -  2.25 MB
Mapa - Kanada - 1,680 x 1,050 Obrazový prvok - 813.56 KB - Public domain
1,680 x 1,050  Obrazový prvok -  813.56 KB
Mapa - Kanada - 1,380 x 1,319 Obrazový prvok - 571.25 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,380 x 1,319  Obrazový prvok -  571.25 KB
Mapa - Kanada - 1,280 x 1,128 Obrazový prvok - 493.47 KB - Public domain
1,280 x 1,128  Obrazový prvok -  493.47 KB
Mapa - Kanada - 1,160 x 1,212 Obrazový prvok - 4.03 MB - Public domain
1,160 x 1,212  Obrazový prvok -  4.03 MB
Mapa - Kanada - 1,084 x 920 Obrazový prvok - 223.29 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,084 x 920  Obrazový prvok -  223.29 KB
Mapa - Kanada - 1,050 x 1,030 Obrazový prvok - 310.8 KB - Public domain
1,050 x 1,030  Obrazový prvok -  310.8 KB