Mapa - Mongolsko

Svet (všetko)  > Ázia > Mongolsko
Súbor (informatika) (1,208 x 991 Obrazový prvok,  File Size : 236.45 KB,  Formát súboru : image/jpeg)

120 x 99 Obrazový prvok |  302 x 247 Obrazový prvok |  604 x 495 Obrazový prvok |  906 x 743 Obrazový prvok |  1,208 x 991 Obrazový prvok

Mapa - Informácia
Mongolsko, dlhý tvar Mongolská republika, je vnútrozemský štát v strednej Ázii, hraničiaci na severe s Ruskou federáciou a na juhu s Čínskou ľudovou republikou. Hlavné a najväčšie mesto Ulanbátar je domovom asi 40% populácie. S rozlohou je Mongolsko 19. najväčšou a tiež najredšie osídlenou nezávislou krajinou na svete, s počtom obyvateľov okolo 3,2 milióna obyvateľov. Je to tiež druhý najväčší vnútrozemský štát na svete po Kazachstane.

Oblasť súčasného Mongolska, bola už v minulosti ovládaná mnohými kočovnými ríšami. V roku 1206 Džingischán založil Mongolskú ríšu a podmanil si veľkú časť vtedajšieho sveta. V 16. a 17. storočí sa Mongolsko dostalo pod vplyv tibetského budhizmu. Na konci 17. storočia boli všetky oblasti Mongolska začlenené do oblasti vládnucej dynastie Čching. Po páde dynastie Čching v roku 1911, Mongolsko vyhlásilo nezávislosť, ale muselo bojovať až do roku 1921, v ktorom pevne stanovilo svoju nezávislosť od Čínskej republiky.
Krajina sa už v prvých rokoch svojej existencie dostala pod značný vplyv ZSSR, a v roku 1924 bola vyhlásená Mongolská ľudová republika, čím sa stala priamo satelitným štátom ZSSR. Až po zrútení komunistických režimov v Európe koncom roka 1989, keď Mongolsko prešlo svojou vlastnou demokratickou revolúciou na začiatku roku 1990, to viedlo k systému viacerých politických strán, novej ústave z roku 1992 a k prechodu k trhovému hospodárstvu.

Krajina má len veľmi málo ornej pôdy, veľkú časť Mongolska pokrývajú suché stepi s drsným podnebím, kde hlavným zdrojom obživy je kočovné pastierstvo. Okrem vývozu vlnených tkanín (napríklad kašmíru) a výrobkov z kože je dôležitou súčasťou hospodárstva ťažba nerastných surovín (volfrám, hnedé a čierne uhlie, meď a ropa).
Územie dnešnej Mongolskej republiky sa v starších časoch označovalo ako Vonkajšie Mongolsko, kým takzvané Vnútorné Mongolsko je dnes ako autonómna oblasť súčasťou Čínskej ľudovej republiky.
Mongolsko je parlamentná republika. V roku 1961 sa Mongolsko stalo členom OSN a v roku 1997 vstúpilo aj do Svetovej obchodnej organizácie.
Mapa - Autorské právo
Public domain
Facebook
Mapa - Mongolsko
Mapa - Mongolsko - 3,037 x 2,258 Obrazový prvok - 1.59 MB - Public domain
3,037 x 2,258  Obrazový prvok -  1.59 MB
Mapa - Mongolsko - 3,008 x 1,728 Obrazový prvok - 1.05 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  Obrazový prvok -  1.05 MB
Mapa - Mongolsko - 2,071 x 1,000 Obrazový prvok - 2.75 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,071 x 1,000  Obrazový prvok -  2.75 MB
Mapa - Mongolsko - 1,280 x 958 Obrazový prvok - 221.68 KB - Public domain
1,280 x 958  Obrazový prvok -  221.68 KB
Mapa - Mongolsko - 1,270 x 668 Obrazový prvok - 153.36 KB - Public domain
1,270 x 668  Obrazový prvok -  153.36 KB
Mapa - Mongolsko - 1,208 x 991 Obrazový prvok - 236.45 KB - Public domain
1,208 x 991  Obrazový prvok -  236.45 KB
Mapa - Mongolsko - 1,205 x 990 Obrazový prvok - 306.3 KB - Public domain
1,205 x 990  Obrazový prvok -  306.3 KB
Mapa - Mongolsko - 1,200 x 568 Obrazový prvok - 1.15 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 568  Obrazový prvok -  1.15 MB