Mapa - Poľsko

Svet (všetko)  > Európa > Poľsko
Súbor (informatika) (1,394 x 1,694 Obrazový prvok,  File Size : 785.97 KB,  Formát súboru : image/pjpeg)

139 x 169 Obrazový prvok |  348 x 423 Obrazový prvok |  697 x 847 Obrazový prvok |  1,045 x 1,270 Obrazový prvok |  1,394 x 1,694 Obrazový prvok

Mapa - Informácia
Poľsko, dlhý tvar Poľská republika (, dlhý tvar Rzeczpospolita Polska) je štát ležiaci v strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom , na juhozápade s Českom , na juhu so Slovenskom , na východe s Ukrajinou a Bieloruskom , na severovýchode s Litvou a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, ). Okrem toho poľská hranica výhradnej ekonomickej zóny na Balte hraničí so zónami Dánska a Švédska. Celková dĺžka poľských hraníc je .

Vzhľadom na rozlohu zaberá 69. miesto na svete a deviate v Európe.. Štát je rozdelený na 16. vojvodstiev (do 31. decembra 1998 na 49), ktoré sa delia na 373 powiatov (okresov) a 2 483 gmín (obcí).

Za dohodnutý rok založenia poľského štátu je často prijímaný rok 966 , v ktorom vládca Mešek I. prijal kresťanstvo. Poľsko sa stalo kráľovstvom v roku 1025 za panovania Boleslava I. Chrabrého. V roku 1569 sa po uzavretí lublinskej únie stalo súčasťou únie s Litvou. Väčšiu časť svojej histórie bola Poľská republika nezávislým a mnohonárodnostným štátom s mnohými vierovyznaniami.

Štát pretrval do roku 1795, kedy bolo územie rozdelené medzi tri subjekty: Pruské kráľovstvo, Ruské impérium a Rakúsko (takzvané tri delenia Poľska). Poľsko získalo nezávislosť v roku 1918 po prvej svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny bola krajina okupovaná hitlerovským Nemeckom a Sovietskym zväzom. Počet obetí vojny sa odhaduje na vyše 6 miliónov obyvateľov predvojnového Poľska. Po vojne sa Poľsko stalo socialistickou republikou pod silným vplyvom ZSSR. V roku 1989 nastala zmena politického režimu na parlamentnú demokraciu a hospodárskeho na voľný trh.

Poľsko je členom Európskej únie, NATO, OSN, OECD, WTO či Vyšehradskej skupiny.
Mapa - Autorské právo
Public domain
Facebook
Mapa - Poľsko
Mapa - Poľsko - 3,038 x 2,364 Obrazový prvok - 2.25 MB - Public domain
3,038 x 2,364  Obrazový prvok -  2.25 MB
Mapa - Poľsko - 2,834 x 2,628 Obrazový prvok - 1.84 MB - Public domain
2,834 x 2,628  Obrazový prvok -  1.84 MB
Mapa - Poľsko - 2,061 x 1,925 Obrazový prvok - 163.22 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,061 x 1,925  Obrazový prvok -  163.22 KB
Mapa - Poľsko - 1,394 x 1,694 Obrazový prvok - 705.02 KB - Public domain
1,394 x 1,694  Obrazový prvok -  705.02 KB
Mapa - Poľsko - 1,394 x 1,694 Obrazový prvok - 785.97 KB - Public domain
1,394 x 1,694  Obrazový prvok -  785.97 KB
Mapa - Poľsko - 1,280 x 992 Obrazový prvok - 776.83 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,280 x 992  Obrazový prvok -  776.83 KB
Mapa - Poľsko - 1,000 x 972 Obrazový prvok - 1.46 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 972  Obrazový prvok -  1.46 MB
Mapa - Poľsko - 983 x 926 Obrazový prvok - 531.98 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
983 x 926  Obrazový prvok -  531.98 KB