Zemljevid (Javna last) - World

World
Zemljevíd ali geografska karta predstavlja zemljišče oziroma zemeljsko površje v pomanjšani obliki, pri čemer večje objekte ponazarja s pomočjo posebnih signatur, pogojnih znakov oziroma simbolov, ki so razloženi v legendi. Sodobni zemljevid prikazuje zemeljsko površino in položaj, razmestitev različnih naravnih, ekonomskih in družbenih pojavov. To so lahko: podnebje, geološka sestava tal, rastlinski svet, poseljenost, gospodarska dejavnost in drugo. Zemljevid prikaže razpored in medsebojno povezanost različnih naravnih in družbenih pojavov. Današnji zemljevidi so zelo raznovrstni glede na uporabljeno kartografsko projekcijo, merilo, namen in vsebino, videz in način izdelave, način uporabe in podobno.

Z izdelovanjem zemljevidov se ukvarja kartografija. Zemljevide pogosto združimo v atlas.
OpenStreetMap (OSM) je projekt, kjer uporabniki sami ustvarjajo prosto dostopen zemljevid sveta. Zemljevidi so narejeni na podlagi podatkov, zbranih s prenosnimi GPS sprejemniki in drugimi prosto dostopnimi viri.

Surovi podatki in izrisani zemljevidi so licencirani s Open Database Licenco.
Zemljevid -  - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Avtorske pravice : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Zemljevid -  - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Javna last
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Zemljevid -  - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Javna last
5,511 x 3,002   -  2.16 MB