Karta - Andorra

Världen  > Europa > Andorra
Fil (data) (1,625 x 1,300 Pixel,  File Size : 1.96 MB,  Filformat : image/png)

162 x 130 Pixel |  406 x 325 Pixel |  812 x 650 Pixel |  1,218 x 975 Pixel |  1,625 x 1,300 Pixel

Karta - Information
Andorra , formellt Furstendömet Andorra , är ett litet furstendöme i Pyrenéerna i sydvästra Europa, en inlandsstat på gränsen mellan Spanien och Frankrike. Huvudstad är Andorra la Vella. Andorra är en av Europas mikrostater.

Furstendömet kan spåra sin historia tillbaka till Spanska Mark, den region som Karl den store skapade som buffert mellan det då moriska Spanien och hans kristna Frankrike. Andorra gavs i början av 800-talet till biskopen av Urgel i Spanien, som efter lokala tvister fick dela överhögheten med en fransk greve från och med slutet av 1200-talet. Via flera turer har den senares rättigheter sedan hamnat hos den franske presidenten som idag delar "fursterollen" med biskopen av Urgel.

Genom sitt relativt isolerade läge och ringa storlek har Andorra stått utanför mycket av de historiska och politiska skeenden som ägt rum i resten av Europa, inklusive de två världskrigen, även om landet varit ockuperat eller annekterat av antingen Frankrike eller Spanien under kortare perioder. Landet var närmast feodalt långt in på 1900-talet, utan politiska partier eller konstitution och med all makt hos de två furstarna. År 1993 hölls dock den första folkomröstningen som ledde fram till en modern demokrati, med konstitution, parlament och politiska partier. Som mikrostat saknar Andorra vissa statsinstitutioner som försvarsmakt och egen valuta, men upprätthåller en egen utrikespolitik.

Andorra är en av de stater i världen som har den högsta medellivslängden. Enligt beräkningar från 2011 i CIA:s World Fact Book är den förväntade livslängden 82,43 år.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Eric Gaba)
Facebook
Karta - Andorra
Karta - Andorra - 2,223 x 1,910 Pixel - 6.79 MB - Public domain
2,223 x 1,910  Pixel -  6.79 MB
Karta - Andorra - 1,625 x 1,300 Pixel - 1.96 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,625 x 1,300  Pixel -  1.96 MB
Karta - Andorra - 1,337 x 1,149 Pixel - 2.59 MB - Public domain
1,337 x 1,149  Pixel -  2.59 MB
Karta - Andorra - 1,200 x 974 Pixel - 302.61 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 974  Pixel -  302.61 KB
Karta - Andorra - 1,161 x 1,019 Pixel - 136.42 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,161 x 1,019  Pixel -  136.42 KB
Karta - Andorra - 800 x 650 Pixel - 115.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
800 x 650  Pixel -  115.4 KB