Karta - Angola

Världen  > Afrika > Angola
Fil (data) (1,266 x 1,388 Pixel,  File Size : 1.04 MB,  Filformat : image/pjpeg)

126 x 138 Pixel |  316 x 347 Pixel |  633 x 694 Pixel |  949 x 1,041 Pixel |  1,266 x 1,388 Pixel

Karta - Information
Angola, formellt Republiken Angola, (; kikongo, kimbundu, umbundu: Repubilika ya Ngola), är en republik i sydvästra Afrika. Landet gränsar till Namibia i söder, Demokratiska republiken Kongo i norr, Zambia i öster och Atlanten i väster. Huvudstaden är Luanda. Provinsen Kabinda är en exklav som är skild från resten av landet och som gränser till Republiken Kongo och Demokratiska republiken Kongo.

Den portugisiska närvaron bestod mestadels i de mest kustnära områdena av territoriet av vad som nu är Angola, från 1500- till 1800-talet, och interagerade på olika sätt med de folkslag som bodde där. Under 1800-talet började de långsamt och tvekande etablera sig alltmer inlands. Angola som en portugisisk koloni, som omfattade nuvarande territorium, fastställdes inte före slutet av 1800-talet, och "effektiv ockupation" som krävdes genom Berlinkonferensen 1884 uppnåddes först under 1920-talet. Självständighet uppnåddes 1975 efter ett långvarigt självständighetskrig. Efter självständigheten var Angola skådeplatsen för ett intensivt inbördeskrig 1975-2002.

Landet har stora mineral- och petroleumreserver och dess ekonomi har vuxit i en genomsnitt tvåsiffrigt takt sedan 1990-talet och särskilt sedan slutet av inbördeskriget. Dock är nivån för mänsklig utveckling ganska låg och dess medellivslängd och spädbarnsdödlighet är bland de sämst rankade i världen.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Uwe Dedering)
Facebook
Karta - Angola
Karta - Angola - 2,500 x 2,569 Pixel - 2.08 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 2,569  Pixel -  2.08 MB
Karta - Angola - 1,266 x 1,388 Pixel - 1.04 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,266 x 1,388  Pixel -  1.04 MB
Karta - Angola - 1,266 x 1,388 Pixel - 457.77 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,266 x 1,388  Pixel -  457.77 KB
Karta - Angola - 1,030 x 1,280 Pixel - 283.29 KB - Public domain
1,030 x 1,280  Pixel -  283.29 KB