Karta - Armenien

Världen  > Europa > Armenien
Fil (data) (1,409 x 1,546 Pixel,  File Size : 668.41 KB,  Filformat : image/pjpeg)

140 x 154 Pixel |  352 x 386 Pixel |  704 x 773 Pixel |  1,056 x 1,159 Pixel |  1,409 x 1,546 Pixel

Karta - Information
Armenien (armeniska: Հայաստան, Hajastan), formellt Republiken Armenien, är en republik i södra Kaukasien i Västasien. Det är en inlandsstat som i norr gränsar till Georgien, i väster till Turkiet, i öster till Azerbajdzjan och i söder till Iran. I söder har Armenien även en gräns till den autonoma republiken Nachitjevan, en exklav till Azerbajdzjan. Huvudstad är Jerevan.

Armenien som statsbildning har en historia som sträcker till före vår tideräknings början, så småningom i form av det armeniska kungadömet. Genom historiens lopp har det haft varierande storlek, som störst var det cirka 800 f.Kr. då det sträckte sig från Kaukasien ned till Medelhavet. Detta kungadöme var också det första land som antog kristendomen som statsreligion, år 301. Kungariket blev så småningom erövrat av det romerska riket, av det bysantinska riket, av Persien, och av kalifatet. Från 1500-talets början var Armenien en del av det osmanska riket och från början av 1800-talet kom det under rysk överhöghet. Dagens självständiga stat framkom första gången 1918, efter den ryska revolutionen, men blev 1920 återigen ryskt, denna gång som sovjetisk delrepublik. Vid Sovjetunionens sönderfall var Armenien och de baltiska staterna först bland tidigare delrepubliker att deklarera sin självständighet 1991.

Armeniens gränser har genom historien flyttats otaliga gånger och folkomflyttningar har skett, varför stora grupper som anser sig vara armenier idag lever i grannländerna. Armenien har efter sin självständighet varit engagerad i en väpnad konflikt med sitt östra grannland Azerbajdzjan över områden som man anser har armenisk befolkning, framför allt det azerbajdzjanska Nagorno-Karabach som sedan 1994 behärskas av Armenien. Denna konflikt har fortfarande inte fått sin lösning.

En annan olöst fråga gäller ansvaret för de hundratusentals eller rentav miljoner Armenier som dödades under Armeniska folkmordet under perioden 1915 till 1920 i Västarmenien i Turkiet. Med stöd av ett omfattande bevismaterial beskriver 20 länder massakern som ett folkmord och att Turkiet är ansvarigt för detta. Turkiet menar istället att något systematisk dödande av armenier inte har ägt rum, och turkiska domstolar har utdömt straff till turkiska författare som har beskrivit händelsen som folkmord. Detta, tillsammans med att Turkiet är nära lierad med Azerbajdzjan, innebär att Armenien har ansträngda relationer även med sitt grannland i väster.

Geografiskt anses Armenien ofta ligga i Asien, men de politiska och kulturella band landet har till Europa gör att det ofta även räknas bland de europeiska länderna.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Armenien
Karta - Armenien - 3,038 x 2,257 Pixel - 1.38 MB - Public domain
3,038 x 2,257  Pixel -  1.38 MB
Karta - Armenien - 1,437 x 1,393 Pixel - 461.01 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,437 x 1,393  Pixel -  461.01 KB
Karta - Armenien - 1,409 x 1,544 Pixel - 540.57 KB - Public domain
1,409 x 1,544  Pixel -  540.57 KB
Karta - Armenien - 1,409 x 1,546 Pixel - 668.41 KB - Public domain
1,409 x 1,546  Pixel -  668.41 KB
Karta - Armenien - 1,318 x 1,305 Pixel - 3.01 MB - Public domain
1,318 x 1,305  Pixel -  3.01 MB
Karta - Armenien - 1,316 x 1,249 Pixel - 259.12 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,316 x 1,249  Pixel -  259.12 KB
Karta - Armenien - 1,169 x 1,198 Pixel - 301.14 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,169 x 1,198  Pixel -  301.14 KB
Karta - Armenien - 1,101 x 1,123 Pixel - 240.44 KB - Public domain
1,101 x 1,123  Pixel -  240.44 KB