Karta - Bulgarien

Världen  > Europa > Bulgarien
Fil (data) (2,200 x 1,500 Pixel,  File Size : 778.14 KB,  Filformat : image/png)

220 x 150 Pixel |  550 x 375 Pixel |  1,100 x 750 Pixel |  1,650 x 1,125 Pixel |  2,200 x 1,500 Pixel

Karta - Information
), är en republik i Sydeuropa, på nordöstra delen av Balkanhalvön, som i norr gränsar mot Rumänien, i väster mot Serbien och Makedonien, och i söder mot Grekland och Turkiet, och i öster har kust mot Svarta havet. Bulgarien har en yta på 110 910 kvadratkilometer och cirka 7,3 miljoner invånare (2012), största stad är huvudstaden Sofia med 1,2 miljoner invånare.

Dagens Bulgarien överlappar de antika romerska provinserna Moesia, Trakien och Makedonien. Landet har bibehållit samma traditioner, språk och alfabet sedan det första bulgariska riket 681–1018 e.Kr. Under långa tider utgjorde dåtidens bulgariska imperium större delen av Balkan, därmed spreds dess alfabet, litteratur och kultur bland de slaviska folken och de närliggande länderna i östeuropa. Århundraden senare med nedgången av det andra bulgariska riket (1186–1396 e.Kr.) kom landet under det ottomanska rikets styre under nästa 500 år. Det rysk-turkiska kriget (1877–1878) bidrog till ett återetablerande av en bulgarisk stat som en konstitutionell monarki år 1878, med San Stefanofördraget som födde den tredje bulgariska staten. Efter andra världskriget blev Bulgarien en kommunistisk stat och en del av östblocket. År 1990 gav kommunistpartiet upp sitt maktmonopol vilket banade vägen för en demokratiskt vald regering och ett år senare ett statsskick som demokratisk republik.

Bulgarien är medlem i Nato sedan 2004 och är, tillsammans med Rumänien, sedan 2007 de senaste två länderna anslutna till EU.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Pline)
Facebook
Karta - Bulgarien
Karta - Bulgarien - 2,608 x 2,000 Pixel - 1.34 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,608 x 2,000  Pixel -  1.34 MB
Karta - Bulgarien - 2,483 x 1,642 Pixel - 2.56 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,483 x 1,642  Pixel -  2.56 MB
Karta - Bulgarien - 2,200 x 1,500 Pixel - 778.14 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,200 x 1,500  Pixel -  778.14 KB
Karta - Bulgarien - 2,055 x 1,348 Pixel - 595.37 KB - Public domain
2,055 x 1,348  Pixel -  595.37 KB
Karta - Bulgarien - 1,642 x 1,036 Pixel - 254.46 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,642 x 1,036  Pixel -  254.46 KB
Karta - Bulgarien - 1,642 x 1,036 Pixel - 604.78 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,642 x 1,036  Pixel -  604.78 KB
Karta - Bulgarien - 1,500 x 1,484 Pixel - 1.3 MB - Public domain
1,500 x 1,484  Pixel -  1.3 MB
Karta - Bulgarien - 1,200 x 757 Pixel - 305.92 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 757  Pixel -  305.92 KB