Karta - Europa

Världen  > Europa
Fil (data) (1,475 x 1,200 Pixel,  File Size : 871.02 KB,  Filformat : image/pjpeg)

147 x 120 Pixel |  368 x 300 Pixel |  737 x 600 Pixel |  1,106 x 900 Pixel |  1,475 x 1,200 Pixel

Karta - Information
Europa är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Europa har cirka 730 miljoner invånare och mer än 90 procent av invånarna talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Europa är världens näst mest tätbefolkade världsdel och har den näst högsta produktiviteten per person. Världsdelen Europa utgör den västligaste delen av kontinenten Eurasien. Mot söder avgränsas Europa av Medelhavet, mot väster av Atlanten och mot norr av Ishavet; gränsen mellan Europa och Nordamerika går i havet mellan Island, som tillhör Europa, och Grönland, som tillhör Nordamerika. Mot öster går gränsen mellan Europa och Asien längs Uralbergen, Uralfloden, Kaspiska havet, Kaukasus vattendelare, Svarta havet, Bosporen, Marmarasjön och Dardanellerna.

De första människorna kom till Europa för cirka 40 000 år sedan. Under istiden var de nordligaste delarna obeboeliga och befolkningen levde i refugier i södra och sydöstra Europa, efter istiden expanderade de europeiska stammarna norrut. Under yngre stenåldern och bronsåldern skedde stora kulturella och ekonomiska omvandlingar, oftast med centrum kring Medelhavet. Under Romarrikets storhetstid under de första århundradena e.Kr. växte den nya religionen kristendomen snabbt. Under renässansen grundlades den dynamik som gav upphov till den europeiska upplysningen, den industriella revolutionen och vetenskapens framväxt. Efter 1400-talet skedde snabb befolkningstillväxt och miljontals européer utvandrade till andra världsdelar. Främst Frankrike, Storbritannien, Portugal, Nederländerna och Spanien, men även flera andra länder, skaffade sig kolonier och utländska besittningar.

I dag är cirka 75 procent av Europas invånare nominellt sett kristna. Europa är dock världens minst religiösa världsdel och omkring 18 procent beräknas vara konfessionslösa. Europas politik präglas i dag av samarbetet inom Europeiska unionen (EU). EU växte fram ur tidigare europeiska samarbeten och i dag är 28 av de europeiska staterna medlemmar i EU.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : San Jose)
Facebook
Karta - Europa
Karta - Europa - 1,519 x 2,012 Pixel - 782.33 KB - Public domain
1,519 x 2,012  Pixel -  782.33 KB
Karta - Europa - 1,517 x 2,004 Pixel - 703.3 KB - Public domain
1,517 x 2,004  Pixel -  703.3 KB
Karta - Europa - 1,475 x 1,200 Pixel - 750.05 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Pixel -  750.05 KB
Karta - Europa - 1,475 x 1,200 Pixel - 871.02 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  Pixel -  871.02 KB
Karta - Europa - 1,473 x 1,198 Pixel - 1.49 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,473 x 1,198  Pixel -  1.49 MB
Karta - Europa - 1,400 x 1,801 Pixel - 476.48 KB - Public domain
1,400 x 1,801  Pixel -  476.48 KB
Karta - Europa - 1,400 x 1,197 Pixel - 926.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,197  Pixel -  926.4 KB
Karta - Europa - 1,360 x 1,245 Pixel - 213.36 KB - Public domain
1,360 x 1,245  Pixel -  213.36 KB