Karta - Finland

Världen  > Europa > Finland
Fil (data) (683 x 1,000 Pixel,  File Size : 522.4 KB,  Filformat : image/png)

68 x 100 Pixel |  170 x 250 Pixel |  341 x 500 Pixel |  512 x 750 Pixel |  683 x 1,000 Pixel

Karta - Information
Finland , officiellt Republiken Finland (Suomen tasavalta), är en republik i nordöstra Europa. Finland har landgränser till Norge, Sverige, Ryssland och i söder havsgräns mot Estland. Mellan Finland och Estland ligger Finska viken. Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet. Finland är officiellt tvåspråkigt, med finska och svenska som nationalspråk. (Finska: cirka 90,0 procent, svenska: cirka 5,4 procent). Till ytan är Finland Europas åttonde största land och har en befolkning på cirka 5,4 miljoner invånare på slutet av 2012. Befolkningstätheten är förhållandevis låg och ligger på cirka 17,2 invånare per kvadratkilometer.

Finland är medlem i Europeiska unionen sedan 1995 och införde euro som sin valuta 2002. Innan euron togs i bruk använde man valutan finsk mark. Finland var tidigare en del av Sverige, som förlorade området 1809 till Ryssland. Finland blev självständigt 1917. Därefter följde ett inbördeskrig 1918 och i samband med andra världskriget två krig mot Sovjetunionen 1939–1944 och ett mot Tyskland vintern 1944–1945.
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Sertmann)
Facebook
Karta - Finland
Karta - Finland - 2,862 x 4,732 Pixel - 6.3 MB - Public domain
2,862 x 4,732  Pixel -  6.3 MB
Karta - Finland - 2,000 x 2,928 Pixel - 7.2 MB - Public domain
2,000 x 2,928  Pixel -  7.2 MB
Karta - Finland - 1,905 x 3,296 Pixel - 1.78 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,905 x 3,296  Pixel -  1.78 MB
Karta - Finland - 1,662 x 2,000 Pixel - 2.5 MB - Public domain
1,662 x 2,000  Pixel -  2.5 MB
Karta - Finland - 872 x 1,718 Pixel - 519.39 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
872 x 1,718  Pixel -  519.39 KB
Karta - Finland - 683 x 1,000 Pixel - 522.4 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
683 x 1,000  Pixel -  522.4 KB