Karta - Irak

Världen  > Asien > Irak
Fil (data) (1,397 x 1,695 Pixel,  File Size : 698.74 KB,  Filformat : image/pjpeg)

139 x 169 Pixel |  349 x 423 Pixel |  698 x 847 Pixel |  1,047 x 1,271 Pixel |  1,397 x 1,695 Pixel

Karta - Information
Irak (, al-'airaaq; kurdiska: Êraq), formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot Iran i öst. Landet har en kort kustremsa i Persiska viken.

Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna. Namnet Irak betyder "två ådror", vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris. Det tillhörde länge Persien (under de akemenidiska, parthiska och sassanidiska dynastierna) och blev med upprepade mellanrum mål för romerska anfall. På 600-talet ockuperades Irak av araberna, som skövlade den sassanidiska huvudstaden Ktesifon och lät anlägga den nuvarande huvudstaden Bagdad införa det nu helt dominanta islam i landet. Under 1200-talet skövlades det av mongoliska styrkor under Djingis khan och dennes ättlingar, under vilket miljontals människor kan ha mist livet. Bagdad jämnades med marken 1258 och den rådande kalifen avrättades. Det mongolisk-turkiska inflytandet hävdes under 1400-talet och landet erövrades under tidigt 1500-tal av den osmanske sultanen Süleyman.

Området ockuperades stegvis av brittiska styrkor under första världskriget och förblev under brittiskt inflytande fram till 1958, då den brittiske lydhärskaren kung Faisal II dödades i en militärkupp ledd av Abdul Karim Kassim. 1963 förde ännu en militärkupp arabnationalister och baathister till makten, och 1968 gjordes det genom ännu en till en enpartidiktatur under Baathpartiet och Ahmed Hassan al-Bakr.

1979 grep al-Bakrs kusin Saddam Hussein makten i det rådande revolutionsrådet och lät utse sig till president. Under hans styre var landet en hård diktatur. Efter ett förödande krig mot grannlandet Iran 1980–1988 hamnade landet i en ekonomisk kris. Efter att Irak ockuperat Kuwait 1990 anfölls Irak nästa år med FN:s godkännande av en koalition ledd av USA, som slog den irakiska armén. Oppositionsgrupper uppmanades ta till vapen mot Saddam Husseins regim, men grupperna fick inte militärt stöd utan slogs ned av regimen.

2003 anfölls Irak på nytt, denna gång utan FN-mandat och av huvudsakligen amerikanska och brittiska styrkor (se Irakkriget). Som orsak angavs innehav av massförstörelsevapen och – efter 11 september-attacken 2001 – förmodat stöd till al-Qaida. Beskyllningarna har inte kunnat bekräftas och betraktas av många som svepskäl. Genom ockupationen hamnade Irak i ett kaotiskt tillstånd där väpnade grupper bekämpar ockupationsstyrkorna och representanter för den nya politiska ledningen. En demokratiskt vald irakisk regering tillträdde den 20 mars 2006 för att ersätta den interimsregering som tillsatts av den amerikanska ockupationsmakten. De Natoledda styrkorna har blivit kvar i landet också efter att kriget betraktas som avslutat.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Irak
Karta - Irak - 3,639 x 3,778 Pixel - 1.2 MB - Public domain
3,639 x 3,778  Pixel -  1.2 MB
Karta - Irak - 3,040 x 3,816 Pixel - 2.39 MB - Public domain
3,040 x 3,816  Pixel -  2.39 MB
Karta - Irak - 2,000 x 2,145 Pixel - 1.29 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,145  Pixel -  1.29 MB
Karta - Irak - 1,436 x 1,384 Pixel - 2.19 MB - Public domain
1,436 x 1,384  Pixel -  2.19 MB
Karta - Irak - 1,397 x 1,695 Pixel - 611.94 KB - Public domain
1,397 x 1,695  Pixel -  611.94 KB
Karta - Irak - 1,397 x 1,695 Pixel - 698.74 KB - Public domain
1,397 x 1,695  Pixel -  698.74 KB
Karta - Irak - 1,241 x 1,264 Pixel - 202.23 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,241 x 1,264  Pixel -  202.23 KB
Karta - Irak - 1,000 x 886 Pixel - 468.88 KB - Creative Commons CC0 1.0
1,000 x 886  Pixel -  468.88 KB