Karta - Lettland

Världen  > Europa > Lettland
Fil (data) (996 x 930 Pixel,  File Size : 297.58 KB,  Filformat : image/jpeg)

99 x 93 Pixel |  249 x 232 Pixel |  498 x 465 Pixel |  747 x 697 Pixel |  996 x 930 Pixel

Karta - Information
Lettland, officiellt Republiken Lettland, (lettiska: Latvija eller Latvijas Republika; liviska: Lețmō) är en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.

Under lång tid styrdes Lettland i likhet med Estland och Litauen av främmande regimer. I mer än 1 000 år hade i tur och ordning tyskar, polacker, svenskar och slutligen ryssar makten i området, som först på 1800-talet började kallas Lettland. År 1991 blev landet självständigt. Det är idag en parlamentarisk demokrati med ett flerpartisystem. Parlamentet, som utser landets president, väljs i direkta proportionella val. Sedan självständigheten är det kommunistiska partiet förbjudet.

Landet är till största delen flackt, och bara i öster förekommer kullandskap. Stora områden utgörs av torvmossar och kärr. Cirka 40 % av landet består av hedar och skogsområden, främst blandskog. Jordbruket bedrivs huvudsakligen på små gårdar. De viktigaste grenarna är mjölkproduktion och boskapsskötsel, medan spannmål och grönsaker bara odlas i begränsade kvantiteter. Av tradition är skogsbruk och fiske viktiga näringar i Lettland.

Lettland har den största andelen tung industri i Baltikum. Eftersom landet har stor brist på mineraltillgångar måste råvarorna till industrin (elektriska apparater, skeppsbygge, motorfordon och järnvägsvagnar) importeras.

När det gäller energiförsörjningen är landet starkt beroende av Ryssland, som transiterar en stor del av sin export av petroleum och naturgas via hamnen i Ventspils. Utsläppen från industrin har skapat stora miljöproblem.

Misshushållning och finansskandaler 1995 orsakade en tillbakagång i den lettiska ekonomin, och beroendet av Ryssland är ett hinder för fortsatt utveckling. Trots stora inkomstskillnader har befolkningen en relativt hög levnadsstandard med ett HDI på 0,814 vilket placerar dem på 44:e plats i världen.

Lettland är sedan 2004 medlem i Europeiska unionen och i militäralliansen NATO.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Lettland
Karta - Lettland - 3,038 x 2,258 Pixel - 1.83 MB - Public domain
3,038 x 2,258  Pixel -  1.83 MB
Karta - Lettland - 1,837 x 1,088 Pixel - 282.81 KB - Public domain
1,837 x 1,088  Pixel -  282.81 KB
Karta - Lettland - 1,753 x 1,032 Pixel - 233.19 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,753 x 1,032  Pixel -  233.19 KB
Karta - Lettland - 1,739 x 1,095 Pixel - 191.21 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,739 x 1,095  Pixel -  191.21 KB
Karta - Lettland - 1,304 x 821 Pixel - 256.7 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,304 x 821  Pixel -  256.7 KB
Karta - Lettland - 1,126 x 669 Pixel - 364.81 KB - Public domain
1,126 x 669  Pixel -  364.81 KB
Karta - Lettland - 1,014 x 938 Pixel - 285.04 KB - Public domain
1,014 x 938  Pixel -  285.04 KB
Karta - Lettland - 996 x 930 Pixel - 297.58 KB - Public domain
996 x 930  Pixel -  297.58 KB