Karta - Makedonien

Världen  > Europa > Makedonien
Fil (data) (3,038 x 2,258 Pixel,  File Size : 1.77 MB,  Filformat : image/png)

303 x 225 Pixel |  759 x 564 Pixel |  1,519 x 1,129 Pixel |  2,278 x 1,693 Pixel |  3,038 x 2,258 Pixel

Karta - Information
Makedonien (makedonska: Македонија), formellt Republiken Makedonien (Република Македонија), är sedan kommunismens sammanbrott i det forna Jugoslavien en republik i Sydeuropa, på Balkanhalvön. Det gränsar i väst till Albanien, i norr till Serbien och Kosovo, i öst till Bulgarien och i söder till ''regionen Makedonien'' i grannlandet Grekland. Republiken Makedoniens huvudstad heter Skopje. Av historiska, lokalpatriotiska och nationalistiska orsaker finns en namnkonflikt med Grekland, som 1995 ledde till att landet var tvunget att inom FN provisoriskt använda benämningen f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i politiska sammanhang.

På 300-talet f.Kr. tillhörde de södra delarna av Makedonien Alexander den stores väldiga imperium medan de centrala och norra delarna gick under namnet Paionien. Senare blev området en romersk provins och från 400-talet e.Kr. avlöste en rad härskare varandra. Omkring år 600 slog sig slaviska stammar ner i området som blev helt kristet på 800-talet under Boris I av Bulgarien.

På 1300-talet erövrades området av turkarna. Under Osmanska rikets nedgångstid på 1800-talet stred Grekland, Bulgarien, och Serbien om herraväldet över Makedonien, som efter Balkankrigen (1912-1913) delades upp mellan dessa länder. Efter första världskrigets slut införlivades Makedonien med Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, som 1929 ombildades till Kungariket Jugoslavien, och 1991 utropade landet sin självständighet.

Svårtillgängliga bergskedjor har bildat naturliga geografiska barriärer mot grannländerna. Bergen sträcker sig mellan Makedonien och Grekland i söder; Korabmassivet i nordväst går längs gränsen mot Serbien. En stor del av landet upptas av högland, som reser sig mer än 2 000 meter över havet. Floden Vardar rinner upp i nordväst, flyter först norrut, genomkorsar sedan landets inre i riktning mot sydost och rinner i Grekland ut i Egeiska havet.

Ungefär en fjärdedel av arealen används till jordbruksändamål. De viktigaste grödorna är spannmål, frukt, grönsaker och bomull; djurhållningen koncentreras främst kring får och mjölkkor. Jordbruket täcker hemmamarknadens behov av baslivsmedel, och tack vare landets rika kolförekomster är Makedonien oberoende av energiimport. Tillverkningsindustrin har drabbats hårt sedan självständighetsförklaringen, delvis på grund av handelsembargon som Grekland har infört mot landet. Av de tidigare jugoslaviska republikerna är Makedonien för närvarande den minst utvecklade, och den låga levnadsstandarden utgör ett stort bekymmer.
Karta - Upphovsrätt
Public domain  (Författare : United Nations)
Facebook
Karta - Makedonien
Karta - Makedonien - 3,038 x 2,258 Pixel - 1.77 MB - Public domain
3,038 x 2,258  Pixel -  1.77 MB
Karta - Makedonien - 2,000 x 1,414 Pixel - 3.5 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,414  Pixel -  3.5 MB
Karta - Makedonien - 1,685 x 1,353 Pixel - 559.43 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,685 x 1,353  Pixel -  559.43 KB
Karta - Makedonien - 1,368 x 1,133 Pixel - 332.49 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,368 x 1,133  Pixel -  332.49 KB