Karta - Nigeria

Världen  > Afrika > Nigeria
Fil (data) (1,134 x 1,288 Pixel,  File Size : 264.31 KB,  Filformat : image/jpeg)

113 x 128 Pixel |  283 x 322 Pixel |  567 x 644 Pixel |  850 x 966 Pixel |  1,134 x 1,288 Pixel

Karta - Information
Nigeria, formellt Förbundsrepubliken Nigeria, är en federal konstitutionell republik som består av trettiosex delstater och dess så kallade Federal Capital Territory, Abuja. Landet ligger i Västafrika och gränsar till Benin i väster, Tchad och Kamerun i öst och Niger i norr. Dess kust i söder ligger vid Guineabukten i Atlanten. Landets största flod Niger faller ut i Biafrabukten via ett omfattande delta. Huvudgrenen rinner genom sex länder, med biflöden från ytterligare några. I Afrika är bara Nilen och Kongofloden större.

Arkeologiska bevis visar att mänsklig bebyggelse i området går tillbaka till åtminstone 9 000 f.Kr. Området runt floderna Benue och Oyono tros ha varit det ursprungliga hemlandet för bantufolket, som senare kom att sprida sig över största delen av centrala och södra Afrika i vågor mellan 0000-talet f.Kr. och 1000-talet e.Kr. Namnet ' togs från floden Niger som går genom landet, och myntades av Flora Shaw, den framtida frun till Baron Lugard, en brittisk kolonial administratör under slutet av 1800-talet.

Nigeria är Afrikas folkrikaste land, det åttonde folkrikaste landet i världen, och det folkrikaste landet i världen där majoriteten av invånarna är svarta. Landet är listat bland N-11-länderna, och är medlem i Samväldet. Landets ekonomi är en av de snabbast växande i världen. Det är den tredje största ekonomin i Afrika och världsdelens största exportör av olja. Det är en regional stormakt i Västafrika.

Nigeria är ett multietniskt samhälle. Dess befolkning består av mer än 200 olika etniciteter, som var och en talar sitt språk eller dialekt. De tre största och mest inflytelserika etniska grupperna i Nigeria är hausa-fulani i norr, igbo i öster och yoruba i väster. Många igboer och yorubaer är kristna, medan flertalet hausa-fulanier är muslimer. Även under det brittiska kolonialstyret bevarade de tre folken sina gamla traditioner, men även deras inbördes rivalitet levde kvar. När landet blev självständigt hade vart och ett av dessa folk kunnat bilda sin egen stat. Igboernas senare försök att göra detta ledde till inbördeskrig, tills igbo-staten Biafra kapitulerade och Nigeria kunde leva vidare som en förbundsstat.

Religionsmässigt är Nigeria indelat i två ungefär lika stora delar, där den ena är muslimsk och den andra kristen. En liten minoritet utövar traditionella religioner.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Nigeria
Karta - Nigeria - 3,092 x 2,367 Pixel - 3.09 MB - Public domain
3,092 x 2,367  Pixel -  3.09 MB
Karta - Nigeria - 2,846 x 2,313 Pixel - 336.61 KB - Public domain
2,846 x 2,313  Pixel -  336.61 KB
Karta - Nigeria - 2,302 x 1,923 Pixel - 5.91 MB - Public domain
2,302 x 1,923  Pixel -  5.91 MB
Karta - Nigeria - 1,134 x 1,288 Pixel - 264.31 KB - Public domain
1,134 x 1,288  Pixel -  264.31 KB
Karta - Nigeria - 767 x 599 Pixel - 408.66 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
767 x 599  Pixel -  408.66 KB
Karta - Nigeria - 759 x 599 Pixel - 396.18 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
759 x 599  Pixel -  396.18 KB